Vaadittavat resurssit

Valinnainen etäkurssi vaatii aluksi jonkin verran lisäresursseja kouluilta, mutta toiminnan vakiinnuttua resurssitarpeet pienenevät. Kurssin käynnistäminen vie aikaa, sillä se edellyttää tandemkoulujen opettajien yhteissuunnittelua muun muassa opiskeltavien kurssisisältöjen ja virtuaalisen opiskeluympäristön luomisen osalta. Tähän yhteissuunnitteluun tarvittavasta ajasta ja siihen liittyvistä korvauksista on hyvä sopia etukäteen koulun johdon kanssa. Virtuaalisen opiskeluympäristön rakentamisessa voi tarvittaessa kääntyä koulun it-vastaavan puoleen. Kun etäkurssista on tullut vakiintunut osa koulun toimintakulttuuria, lisäresurssien tarve pienenee. Jatkossa opettajien tehtävänä on ennen kurssin aloittamista avata tandemtyöskentelyä oppilaille, kurssin aikana kannustaa ja antaa oppimista edistävää palautetta ja kurssin jälkeen arvioida kokonaisuus.

Takaisin