Tandemyhteistyön edellytykset

Rehtorien osalta työ alkaa jo tandemyhteistyön alkua edeltävänä vuonna, koska yhtenä tandemoppituntien järjestämisen edellytyksenä on se, että suomen ja ruotsin kielen kurssit pidetään molemmissa kouluissa samaan aikaan. Tämä tarkoittaa sekä jaksojen että päivittäisten oppituntien samanaikaisuutta. Rehtorien tulee ottaa kaikki tämä huomioon suunnitellessaan seuraavan lukuvuoden tuntijakoa.

Ideaalitilanteessa jaksojen määrä, oppituntien pituus ja ryhmäkoot olisivat molemmissa kouluissa samat. Tämä toteutuu kuitenkin vain harvoin käytännössä. Esimerkiksi Petolahdessa toimivan lukion (Gymnasiet i Petalax) lukuvuosi koostuu kuudesta jaksosta ja Leppävirran lukion viidestä. Koulujen välillä on myös eroja koeviikkojen sijoittelussa sekä esimerkiksi syysloman, joululoman ja hiihtoloman ajankohdissa. Myös oppituntien pituus ja sijoittelu poikkeavat näissä kouluissa toisistaan. Tästä huolimatta hankkeeseen osallistuneet koulut ovat löytäneet yhteiset ajat eluokkatandemtunneilleen.

Takaisin