Tandemparien muodostaminen

Opettajien toinen tärkeä yhteinen tehtävä on tandemparien muodostaminen, joka kannattaa tehdä samalla kun suunnitellaan lukuvuoden eluokkatandemkurssien sisältöä. Oppilailta kannattaa jo etukäteen kysyä pariin ja yhteistyöhön liittyviä toiveita, esimerkiksi haluavatko he työskennellä tytön vai pojan kanssa, mitä kiinnostuksen kohteita heillä on jne. Nämä toiveet voi mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon tandempareja muodostettaessa. Opettajien tulee kuitenkin kiinnittää huomiota erityisesti oppilaiden taitotasoon. Parien yhteistyölle tuo haasteita esimerkiksi se, jos tandempari muodostuu kahdesta hyvin hiljaisesta oppilaasta tai kahdesta kohdekielessään heikot perustaidot omaavasta oppilaasta. Kohdekielessään heikot perustaidot omaavan oppilaan onkin helpompi tehdä yhteistyötä oman kohdekielensä paremmin hallitsevan tandemparin kanssa, koska he voivat tällöin käyttää vahvempaa kieltä apukielenään. Ei ole kuitenkaan hyvä, jos tandemparin kielitaidoissa on aivan liian suuri ero, koska toinen oppilas voi tällöin kokea oman kielitaitonsa aivan liian heikoksi.

Ihanteellisinta on pyrkiä siihen, että jokaisella oppilaalla olisi aina oma tandempari. Erot ryhmäkoossa sekä oppilaiden poissaolot vaikuttavat tähän aina jonkin verran, joten opettaja joutuu välillä muodostamaan kolmen oppilaan ryhmiä. Tällöin on tärkeää, että opettaja painottaa saman koulun oppilaille, että he eivät voi keskustella vain keskenään omalla äidinkielellään, vaan yhteinen työskentely tapahtuu kulloinkin vuorossa olevalla tandemkielellä. Tehtävät käydään aina läpi kyseisen oppitunnin kohdekielellä ja keskustelun tulee olla kohdekielen opiskelijalle sopivalla tasolla.

Kolmen oppilaan ryhmät toimivat myös silloin, kun tandemkursseille osallistuu maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Mikäli he hallitsevat oman koulukielensä heikosti, tandemyhteistyön haasteena voi olla se, että he eivät pysty antamaan tandemparilleen riittävästi tukea omassa koulukielessään eli parinsa kohdekielessä. Ratkaisuna tähän voivat olla kolmen henkilön ryhmät, joissa on mukana kaksi saman koulun oppilasta. Tällöin  maahanmuuttajataustainen oppilas saa samaan aikaan tukea sekä kohdekielessä että koulukielessä ja tehtävissä on aina mukana molempien tandemkielten äidinkieliset käyttäjät.

Takaisin