Oppilaiden tehtävä

Oppilailta etäkurssin suorittaminen edellyttää ennen kaikkea halua vuorovaikutteiseen opiskeluun, jossa kielen käyttäminen on etusijalla. Oppilailta vaaditaan myös sitoutumista, sillä tandemtyöskentelyn onnistuminen edellyttää vastavuoroisuutta. Tällä tarkoitetaan sitä, että sovituista tapaamisista pidetään kiinni, ja että seuraavaan tapaamiseen valmistaudutaan huolella. Mahdollisen esteen ilmaantuessa on tärkeää sopia uudesta tapaamisesta. Vastavuoroisuus tarkoittaa myös sitä, että molemmat osapuolet osoittavat kiinnostusta parinsa kielenoppimiseen ja pyrkivät auttamaan ja tukemaan häntä tässä.

Avoimuudesta, ennakkoluulottomuudesta tai heittäytymiskyvystäkään ei ole haittaa. Tekniset vaatimukset ovat melko vähäisiä. Riittää, että oppilaalla on käytössään laite, jolla pääsee verkkoon ja joka mahdollistaa yhteistyön äänen ja kuvan kanssa.

Takaisin