Opettajien tehtävä

Opettajien tehtävä valinnaisen etäkurssin luomisessa painottuu suunnitteluun ja opiskelukokonaisuuksien rakentamiseen. Tandemkoulut rakentavat yhdessä itse omat kokonaisuutensa (moduulit) ja määrittelevät niiden sisällöt. Opiskelukokonaisuuksiin on hyvä jättää väljyyttä, jotta oppilaat voivat suorituksissaan hyödyntää omia mielenkiinnon kohteitaan. Ajan myötä opiskelukokonaisuuksista muodostuu moduulipankki, joka tarjoaa oppilaille runsaasti valinnanvaraa.

Ennen kurssin aloittamista opettajat tapaavat oppilaansa ja kertovat heille lyhyesti tandemtyöskentelyn periaatteista ja toimintatavoista (ks. Luokkatandem-käsikirja, luku 1.1). Tällöin sovitaan myös tandemparit sekä kurssitehtävien palautuspäivämäärät. Kurssin aikana opettajat seuraavat työskentelyä, antavat palautetta sen etenemisestä ja auttavat tarvittaessa opiskeluun liittyvien asioiden kanssa. Valinnaisesta etäkurssista annetaan yleensä suoritusmerkintä, mutta kurssin suorittaminen antaa luonnollisesti lisänäyttöä oppilaan osaamisen kehittymisestä, millä voi olla myönteisiä vaikutuksia päättöarvosanan muodostumiseen.

Takaisin