Lukuharjoitus: Päivämäärät sekä perus- ja järjestysluvut

Att använda och böja räkneord och ordningstal korrekt på finska är ofta en utmaning för svenskspråkiga. I den här typen av övning får man öva i lugn och ro tillsammans med tandempartnern som hjälper och korrigerar. Här kan modersmålsanvändaren vara en utmärkt resurs eftersom hen inte behöver känna till grammatikregler för att kunna hjälpa sin tandempartner att böja rätt. Exempeluppgiften hittar du här.

Man kan också modifiera övningen så att man alltid har två stycken liknande uttryck och modersmålsanvändaren läser högt och fungerar som språkmodell och partnern får ta efter. För snabba elever kan man ge en tilläggsuppgift: hitta turvis på frågor där du får räkneord/ordningstal/datum som svar.

Tillbaka