Kurssin suorittaminen

Etäkurssin suorittamiseen ei ole muita reunaehtoja kuin aloitus- ja lopetustapaamiset sekä  kurssitehtävien palautuspäivämäärät. Muuten oppilaat voivat suorittaa kurssin joustavasti haluaminaan ajankohtina. Tapaamisia on hyvä olla viikottain, mutta tandemparit voivat keskenään sopia milloin ja kuinka usein he tapaavat ja kuinka kauan yksi tapaaminen kestää. Valinnainen etäkurssi kannattaa sijoittaa sellaiseen kohtaan lukuvuotta, jossa oppilaat pystyvät täysipainoisesti panostamaan kurssin suorittamiseen (esim. syyslukukaudella ylioppilaskirjoitusten jälkeen).

Tandemparit valitsevat yhteisen keskustelun jälkeen ne tehtävät, joiden parissa he haluavat työskennellä etäkurssin aikana. Alussa parien on hyvä sopia aikataulu, jonka puitteissa heidän on tarkoitus suorittaa kurssi. Kurssin aikana parit jättävät arvioitaviksi sekä suullisia että kirjallisia tehtäviä, jotka edellyttävät oppilailta yhteissuunnittelua ja yhdessä kirjoittamista.

Takaisin