Kort skrivuppgift: Vykort

Kirjeen kirjoittaminen toimii hyvin eluokkatandemtehtävänä. Oppilaat pohtivat aluksi yhdessä, mistä asioista kirjoitetaan, eli molemmat ovat vastuussa tekstin asiasisällöstä. Ennen kirjoitustehtävän aloittamista kannattaa oppilaille näyttää, kuinka tietokoneen ruudulle saa kaksi näyttöä. Näin he näkevät koko ajan toisensa ja pystyvät samalla kirjoittamaan yhteiseen dokumenttiin. Äidinkielisellä voi olla paljonkin tehtävää kielen korjaamisessa, mutta oppilaita kannattaa muistuttaa siitä, että valmiin tekstin tulee vastata kohdekielen kirjoittajan taitotasoa. Esimerkkitehtävän löydät täältä.

Takaisin