Kääntäminen ja lauseiden jatkaminen: Ajanmääreet

Bra uppgifter är sådana där man tränar på strukturer samtidigt som de används i en kontext och eleverna får vidareutveckla diskussionen enligt eget intresse. I exempeluppgiften får eleverna öva på såväl tidsuttryck som tempus. Att behärska tidsuttryck är viktigt i det dagliga språkbruket och i denna uppgift räcker modersmålsanvändarens språkliga kompetens till att hjälpa tandempartnern. Uppgiften ger också tandemparet möjlighet att lära känna varandra bättre. Exempeluppgiften hittar du här.

Tillbaka