Asumissääntöjen kirjoittaminen

Denna skrivuppgift föregås av en muntlig övning som inledning till temat boende. Eleverna diskuterar först olika boendeformer och de för- och nackdelar som finns med dessa. Därefter fortsätter de med en skriftlig uppgift. Först sammanfattar eleverna viktiga punkter i t.ex. en mind map innan de börjar skriva.

Det är viktigt att båda är aktiva under skrivprocessen och att bådas åsikter kommer fram. Utmaningen ligger i att modersmålsanvändaren inte dikterar texten, men inte heller passiveras och bara korrigerar språkfel i efterhand. Man måste uttryckligen betona bådas ansvar för innehållet. Exempeluppgiften hittar du här.

Tillbaka