Alkuohjeistus

Ennen varsinaisten eluokkatandemtuntien aloittamista opettajat esittelevät oppilaille yhteisen oppimisalustan sekä muut käytössä olevat työvälineet ja käyvät yhdessä heidän kanssaan läpi tandemyhteistyön periaatteet (ks. Luokkatandem-käsikirja, luku 1.1). Samassa yhteydessä käydään myös läpi erilaisia tapoja auttaa ja tukea omaa tandemparia sekä miten ja milloin kannattaa korjata erityyppisiä kielivirheitä tai lausumisvirheitä. (Tässä on esimerkki eluokkatandemtunnilta, jossa äidinkielinen auttaa pariaan kertomaan suomeksi säästä.)

Oppilaita on myös hyvä totuttaa tekniikan käyttöön ja samalla testata käytettävän järjestelmän toimivuutta yhdessä koulun tieto- ja viestintätekniikasta vastaavan henkilön kanssa. Projektikouluissa olemme aloittaneet tandemyhteistyön oppitunnilla, jossa oppilaat pääsevät tutustumaan omaan tandempariinsa. Samalla he tekevät sopimuksen siitä, miten he tekniikan reistaillessa ottavat yhteyttä toisiinsa ja miten he ilmoittavat tandemparilleen ja opettajalleen mahdollisesta poissaolostaan.

Opettajalla on tärkeä rooli myös jokaisen oppitunnin alussa. Yhteistyökoulun opettajan kanssa on heti alussa tärkeää sopia siitä, miten esimerkiksi poissaolotilanteet ratkaistaan. Kun jokainen pari on päässyt käyntiin oppitunnin tehtävien kanssa, opettaja voi kierrellä luokassa ja tarvittaessa antaa oppilaille yksilöllistä apua. Suosittelemme, että eluokkatandemin aloittavat koulut valitsevat sellaisen oppimisalustan ja sellaiset työvälineet, jotka tarjoavat opettajille mahdollisuuden käydä kuuntelemassa tandemparien keskusteluita ja tällä tavoin saada käsitys parien keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä. Projektikoulut ovat koko yhteistyönsä ajan käyttäneet yhteisinä työvälineinään Fronter -oppimisalustaa ja Skype for Business  -verkkokokousalustaa.

Takaisin