Alias: ammatteja

Alias och andra ordförklaringsuppgifter fungerar utmärkt i eklasstandem eftersom eleverna då måste koncentrera sig på att både förklara och lyssna. Denna uppgiftstyp väcker mycket diskussion då eleverna hjälper varandra med att förklara och hitta ord och i sin iver lägger de inte märke till hur mycket de använder målspråket. Alias ger mångsidig ordövning inom kurstemat. I denna uppgift är temat arbetsliv och yrken.  Exempeluppgiften hittar du här. Du kan läsa mera om olika variationer av Alias i Klasstandemhandboken: (kapitlen 3.2. och 3.3.)

Tillbaka