Adjektiiveja: Henkilökohtaiset ominaisuudet

I den här uppgiften förbereder eleverna sig inför en arbetsintervju genom att lära sig ord som beskriver deras personlighet. Ordförklaringar lämpar sig väl i tandem, eftersom eleverna då koncentrerar sig både på att lyssna och på att formulera egna förklaringar.

Exempeluppgiften är tvåspråkig – dvs. vartannat ord förklaras på finska, vartannat på svenska. Det här kan man naturligtvis variera enligt hur det passar i lektionsplaneringen. Ordkunskapen fördjupas genom att eleverna väljer ut egenskaper som de tycker passar in på dem själva och motiverar detta. Exempeluppgiften hittar du här.

Tillbaka