Religiösa elever önskar sig få uppleva en ökad åskådningsmedvetenhet

Elisabet Metsäranta

Rätten att tro är en del av varje individs mänskliga rättighet säger Finlands  lagstiftning och läroplanens styrdokument. Men varför uppstår det inga konsekvenser när detta inte följs i skolan? I min avhandling har jag intervjuat tre personer som har upplevt kränkningar och osakligt bemötande på grund av sin religiösa övertygelse under sin skoltid. Resultatet visar att osakligheter uppstår på grund av okunskap, intolerans och förekomsten av fördomar, som uttrycks av både elever och lärare. Det finns ett ökat behov av att stärka åskådningsmedvetenheten i skolan och öka förståelsen för oliktänkande.

Didaktiskt material: Bli åskådningsmedveten

Hela avhandlingen hittas här: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022062148410

Ett svar på ”Religiösa elever önskar sig få uppleva en ökad åskådningsmedvetenhet”

  1. Du har gjort en bra pitch där du dels pratar väldigt tydligt, dels presenterar materialet tydligt. Med tanke på att du filmar dig själv blir klippet bra där texterna på papper i uppsnabbad hastighet är smart. Inledningen är speciellt bra som fångar intresse. Tilläggsmaterialet håller en hög professionell nivå både innehållsmässigt och estetiskt. Materialet har en naturlig progression som är extremt bra. Enda nackdelen är att texten ibland är liten samt ”fullpackad” som kanske kan skrämma bort någon läsare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *