Projekt

I projektet POLKU – Internationella studerande som resurs, samarbetar projektparterna med att ta fram en koordinerad, gemensam servicestig för internationella studerande i Åbo, som stöd i olika övergångsskeden i syfte att integrera dem i arbetslivet, samhället och företagande i ett tidigt skede. Projektet utvecklar vägledningsservice för internationella studerande, koordinerar serviceutbud mellan olika aktörer och informerar om utbud av tjänster.

Projektet pågår 1.6.2015–31.5.2018.

Om du är intresserad av kommande evenemang och projektaktiviteter, anmäl ditt intresse:
Anmälan av intresse för att erhålla POLKU information

Projektets syfte

 • erbjuda stöd i övergångsskeden; vid ankomst till högskola och vid övergång till arbetsliv
 • utveckla samspelet mellan arbetsliv och utbildning
 • stärka de internationella studerandes företagar- och arbetslivskompetens
 • förbättra vägledningsservice och utvecklar studerandes kännedom om finska språket och kulturen
 • främja internationella studerandes sysselsättning särskilt i Egentliga Finland
 • stärka finländska företags och organisationers internationalisering och förmåga att utnyttja internationella studerande som resurs

Målgrupp

 • Högskolornas internationella examens-studerande i Egentliga Finland
 • Högskolornas vägledare och övriga som erbjuder service åt internationella studerande
 • Företag och andra arbetsgivare, som är intresserade av att erbjuda uppdrag och praktikplatser åt internationella studerande
 • Företag och övriga arbetsgivare, som är intresserade av att anställa internationella studerande

Projektet finansieras med stöd från Europeiska socialfonden.
Huvudfinansiär är NTM-centralen i Mellersta Finland.
Medfinansiär är Svenska kulturfonden.

Ledningsgrupp för projektet
 • Gurli-Maria Gardberg, Åbo Akademi (ordförande)
 • Anssi Kaisti, Åbo stad
 • Erkki Härkönen, Åbo universitet
 • Anu Härkönen, Åbo yrkeshögskola
 • Jari Kauppila, Team Finland/NMT-centralen (viceordförande)
 • Satu Nurmi, TYY
 • Timo Ruoko, Ingenjörsförbundet
 • Tuomas Martikainen, Migrationsinstitutet
 • Kosar Mahmood, sakkunnig

Följande sakkunniga inkallas till ledningsgruppsmöten:

 • Minna Koivukangas, NMT-centralen
 • Jan Kraufvelin (ÅA/Arbetsforum)
 •  Annika Stålfors (ÅA/CLL)

Som föredragande och sekreterare fungerar:

 • projektkoordinator Mona Riska (ÅA/CLL)