Hanke

Kansainväliset opiskelijalahjakkuudet voimavarana – hankkeen tavoitteena on luoda koordinoitu palvelupolku Turun alueen kansainvälisille opiskelijoille ja tukea heitä eri siirtymävaiheissa pyrkimyksenä integroida heidät työelämään, yhteiskuntaan ja yrittäjyyteen aikaisessa vaiheessa.

Jos ole kiinnostunut tulevista POLKU tapahtumista ilmoita yhteystietosi meille:
Kiinnostuksen ilmoittaminen POLKU hankkeeseen

Hankkeessa ovat mukana partnereina korkeakoulut Åbo Akademi, Turun Yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu sekä Turun kaupunki ja Siirtolaisuusinstituutti, jotka tarjoavat tälläkin hetkellä kansainvälisille opiskelijoille erilaisia palveluja, joita hankkeessa on tarkoitus koordinoida keskenään, tehostaa ja kehittää työelämälähtöisemmiksi.

Siirtolaisuusinstituutilla on käytettävissään tilastoja ja tietoa  kansainvälisten opiskelijoiden ja korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien sijoittumisesta työelämään eri puolilla Suomea, ja analysoimalla tätä tietoa korkeakoulut ja Turun kaupunki voivat yhdessä luoda entistä toimivamman palvelupolun.

Hankkeen tavoitteet.

 • tukee siirtymävaiheita korkeakouluun tultaessa ja sieltä työelämään siirryttäessä
 • kehittää työelämän ja koulutuksen vuorovaikutusta
 • vahvistaa yrittäjyys- ja työelämätaitoja
 • tehostaa ohjauspalveluja ja kehittää suomen kielen ja kulttuurin tuntemusta
 • edistää kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen erityisesti Varsinais-Suomeen
 • lisää suomalaisten yritysten ja organisaatioiden kansainvälistymistä ja kykyä hyödyntää kansainvälisiä lahjakkuuksia

Hankejakso: 1.6.2015-31.5.2018

Hankkeen ohjausryhmä
 • Gurli-Maria Gardberg, Åbo Akademi (puheenjohtaja)
 • Anssi Kaisti, Turun kaupunki
 • Erkki Härkönen, Åbo universitet
 • Anu Härkönen, Turun ammattikorkeakoulu
 • Jari Kauppila, Team Finland/ELY-keskus (vara puheenjohtaja)
 • Satu Nurmi, TYY
 • Timo Ruoko, Insinööriliitto
 • Tuomas Martikainen, Siirtolaisuusinstituutti
 • Kosar Mahmood, asiantuntija

Seuraavat asiantuntijat kutsutaan ohjausryhmän kokouksiin:

 • Minna Koivukangas, ELY-keskus
 • Jan Kraufvelin (ÅA/Arbetsforum)
 • Annika Stålfors (ÅA/CLL)

Esittelijänä ja sihteerinä toimii:

 • hankekoordinaattori Mona Riska (ÅA/CLL)