POLKU

Hanke kehittää uusia toimintatapoja ja palvelupolkuja, jotka vahvistavat kv-opiskelijoiden työllistymistä koulutustaan vastaavasti. Hyödyntämällä kv-opiskelijoiden osaamista vahvistetaan Varsinais-Suomalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Hanke tukee kohderyhmien monikulttuurista osaamista ja yritysten/työnantajien tietoisuutta ulkomaisen työvoiman hyödyistä ja haasteista.

Hanke
  • lisää suomalaisten yritysten ja organisaatioiden kansainvälistymistä ja kykyä hyödyntää kansainvälisiä lahjakkuuksia
  • kehittää työelämän ja koulutuksen vuorovaikutuksen
  • edistää kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen erityisesti Varsinais-Suomeen
  • vahvistaa kv-opiskelijoiden yrittäjyys- ja työelämätaitoja
  • tehostaa ohjauspalveluja ja kehittää kv-opiskelijoidensuomen kielen ja kulttuurin tuntemusta
  • tukee siirtymävaiheita korkeakouluun tultaessa ja sieltä työelämään siirryttäessä

Jos olet työnantaja ja yhteistyö kiinnostaa, ota yhteyttä!
https://survey.abo.fi/lomakkeet/7763/lomake.html tai
s-postitse: arbetsforum@abo.fi

Jos olet  opiskelija ja kiinnostunut tulevista POLKU tapahtumista ilmoita yhteystietosi meille:
Kiinnostuksen ilmoittaminen POLKU hankkeeseen

Euroopan Sosiaalirahasto osarahoittaa hanketta ja hankkeen päärahoittaja on Keski-Suomen ELY-keskus.

Hanke toteutetaan ajanjaksolla 1.6.2015 – 31.5.2018.

Yhteyshenkilöitä

hankekoordinaattori Jan KraufvelinArbetsforum vid Åbo Akademi
s-posti: jan.kraufvelin(at)abo.fi, puh. 050 5365886

hankekoordinaattori Mona Riska, Åbo Akademi (CLL)
s-posti: mona.riska(at)abo.fi, puh. 02-215 3218