Etnologi och folkloristik i Norden

Välkommen till portalen Etnologi och folkloristik i Norden – ett försök till att samla information för alla oss aktiva inom etnologi och folkloristik i de nordiska länderna.

(in English below)

Nordiskt samarbete har haft stor betydelse inom etnologin och folkloristiken och för att stärka banden ytterligare har vi nu glädjen att introducera en samnordisk portal för etnologi och folkloristik.

Under den stora nordiska etnolog- och folkloristkongressen i Uppsala 2018, ordnades en välbesökt paneldebatt, med representanter från alla nordiska länder, där olika samarbetsformat över nationsgränserna diskuterades. Diskussionen initierades av folklorister och etnologer från Traditionsvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet i Finland. Ett av samarbetsförslagen som valdes ut var en samnordisk nätbaserad plattform, en samlingsplats för etnologer och folklorister i Norden.

Blanka Henriksson (TVN/Åbo Akademi) och Lars-Eric Jönsson (KGAA/Lunds universitet) tog på sig att utarbeta plattformen som ett samarbete finansierat av Traditionsvetenskapliga nämnden (TVN) vid Svenska Litteratursällskapet (SLS) och Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur (KGAA) och nu finns den äntligen tillgänglig för allmänheten.

Men vi behöver er hjälp att sprida nyheten i era nätverk och att fylla portalen med aktuell och relevant information om vetenskaplig verksamhet inom området: etnologi, folkloristik, kulturanalys, kulturhistoria, traditionsvetenskap. Nedan ser ni en lista på sådant som vi gärna samlar in, men det finns säkert annat som vi inte kommit att tänka på.

Innehållsförslag

 • Aktuella konferenser
 • Aktuella seminarier
 • Call for papers för tidskrifter och antologier
 • Nya tidskriftsnummer
 • Färska doktorsavhandlingar
 • Aktuella publikationer
 • Lediga tjänster
 • Aktuella stipendier
 • Spännande projekt
 • Direktlänkar till nordiska tidskrifter
 • Information om NEFK (info om kommande samt arkiv för tidigare konferenser, abstraktböcker etc)
 • Information om andra relevanta organisationer

Har du information om något av ovanstående eller något annat spännande som du vill nå ut med i det nordiska etnolog- och folkloristsamfundet? Sätt ihop en kort text, bifoga gärna en bild om du har, samt kom ihåg länkar, och skicka den direkt till portalen etnofolk@abo.fi. Vi publicerar informationen (på engelska, danska, norska eller svenska) efter hand den kommer in.

Med hopp om framtida samarbete,
Blanka Henriksson (blhenrik(@)abo.fi) & Lars-Eric Jönsson (lars-eric.jonsson(@)KULTUR.LU.SE)

 

Welcome to the Nordic portal for Ethnology and Folkloristics

(brief English version)

Nordic cooperation has been of great importance for the disciplines of Ethnology and Folkloristics, and in order to strengthen this we are happy to introduce the Nordic Webb portal for Ethnology and Folkloristics.

This project was initiated during a discussion panel at the Nordic Ethnology and Folklore Conference in Uppsala 2018, organised by folklorists and ethnologists from the Committee for Ethnology and Folkloristics at The Society of Swedish Literature in Finland.

Blanka Henriksson (TVN/Åbo Akademi University) and Lars-Eric Jönsson (KGAA/Lunds university) agreed to create this portal together and we are now happy to announce its existence as a blog funded by the Committee for Ethnology and Folkloristics at The Society of Swedish Literature in Finland (TVN) and The Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture.

But we need all your help to fill this portal with important and relevant content. Please spread the news in your networks, and please contribute yourself. Below is a list with things we thought of when creating this portal, but we are sure there are things missing.

Possible content

 • Relevant conferences
 • Relevant seminars
 • Calls for papers
 • New journal issues
 • Fresh dissertations
 • New publications
 • Available positions
 • Stipends
 • Exciting projects
 • Links to Nordic journals
 • Information about the Nordic Ethnology and Folklore Conference (old and new)
 • Other relevant organisations

Do you have information of anything of the above mentioned, or something else exciting, that you want to spread to other ethnologists or folklorists? Write a short information piece, add a picture, if possible, remember all the relevant links and send it directly to the portal etnofolk@abo.fi.  We publish the information (in English, Danish, Norwegian or Swedish) gradually.

Looking forward to future collaboration,
Blanka Henriksson (blhenrik(@)abo.fi) & Lars-Eric Jönsson (lars-eric.jonsson(@)KULTUR.LU.SE)