Studier

Religionsvetenskap är et globalt, tvärvetenskapligt och allmänbildande ämne. Studier i religion handlar om vad människor gör och tänker runt omkring oss i historia och nutid, och för att få reda på det krävs en stor öppenhet.

Studierna är en dynamisk blandning mellan föreläsningar, grupparbeten och självstudier. Diskussionerna i studierummet är livliga och vi tror starkt på alla studenters möjlighet att växa under studiernas gång.

 Studerandes vardag
Om du vill veta hur vardagen som studerande ser ut och vad studierna i religionsvetenskap innehåller rent konkret är det en bra idé att fråga någon som verkligen vet. I följande intervjuer berättar studerande till exempel om vad som överraskat dem under studierna, hur en typisk dag ser ut och vad det bästa med ämnet är.

 

Läraren berättar
Naturligtvis är det inte bara studerande som är experter på studierna, utan också de som sitter mitt emot dig i seminarierummet – nämligen lärarna. Titta på videorna för att se deras perspektiv på studierna.