Studier

I Kulturanalys med inriktning etnologi och folkloristik fokuseras människan som kulturvarelse. Du lär dig undersöka, förstå och analysera människors vardagsliv, och därigenom hur människor skapar mening i sina liv genom vanor, traditioner, ritualer och berättande.
Människan som kulturvarelse påverkas bland annat av klass, genus, etnicitet samt funktionsförmåga och därför inkluderas dessa aspekter i studierna. En typisk kurs bygger på ett aktivt, gemensamt utforskande av frågor som är relevanta i samtiden och som gör sig påminda i vardagen. Detta utforskande sker bland annat genom fältarbeten och exkursioner.

 Studerandes vardag
Om du vill veta hur vardagen som studerande ser ut och vad studierna i kulturanalys innehåller rent konkret är det en bra idé att fråga någon som verkligen vet. I följande intervjuer berättar studerande till exempel om det bästa med att studera kulturanalys, vilka deras favoritkurser är och hur en typisk dag ser ut.

Läraren berättar
Naturligtvis är det inte bara studerande som är experter på studierna, utan också de som sitter mitt emot dig i seminarierummet – nämligen lärarna. Titta på videorna för att se deras perspektiv på studierna.