Historia

Historievetenskap är inte fakta och sökandet efter sanning utan utgår från insikten att allting flyter och är instabilt, vilket kräver att historien och tolkningarna av den förändras hela tiden. Historievetenskap är alltså sökandet efter möjliga och kritiska tolkningar av det förflutna.
Under studierna får du ta del av forskningslitteratur, men du får också arbeta med empiriskt material (fysiska och digitala arkivkällor, muntliga källor, handskrifter och så vidare). Du får läsa in dig både på bredden och på djupet under din studietid och du får förutsättningarna för att kunna hantera och analysera (tidvis) komplicerade frågeställningar.

 Studerandes vardag
Om du vill veta hur vardagen som studerande ser ut och vad studierna i historia innehåller rent konkret är det en bra idé att fråga någon som verkligen vet. I följande intervjuer berättar studerande till exempel om hur en typisk dag ser ut, varför de blev intresserade av ämnet och skillnaden mellan skola och universitetsstudier.

Läraren berättar
Naturligtvis är det inte bara studerande som är experter på studierna, utan också de som sitter mitt emot dig i seminarierummet – nämligen lärarna. Titta på videorna för att se deras perspektiv på studierna.