Studier

Konstvetenskapen bygger på förståelse av konst sett ur ett historiskt perspektiv och hur olika historiska samband har påverkat konsten. Detta innebär kritisk granskning av konsten genom tiderna och det visuella uttrycket idag. Genom studierna lär du dig om konstens historia och i början sysslar vi med bildbeskrivning, konstens kanon och grundläggande metodologi. Studierna innehåller en blandning av olika studieformer, både föreläsningar, ledda gruppövningar, självständigt arbete och egna forskningsprojekt.

 Studerandes vardag
Om du vill veta hur vardagen som studerande ser ut och vad studierna i konstvetenskap innehåller rent konkret är det en bra idé att fråga någon som verkligen vet. I följande intervjuer berättar studerande till exempel om balansen mellan studier och fritid, hur det är att flytta till en ny stad och vilken sorts person man ska vara då man studerar konstvetenskap.

Läraren berättar
Naturligtvis är det inte bara studerande som är experter på studierna, utan också de som sitter mitt emot dig i seminarierummet – nämligen lärarna. Titta på videorna för att se deras perspektiv på studierna.