Introduktion humaniora

I dina studier vid utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi ingår ett gemensamt ”humaniorablock”. Blocket består av 20 studiepoäng och ger dig en bredare kontext för dina studier och belyser hur en humaniorautbildning passar in i samhället och i arbetslivet.

Här kan du titta på fyra videor där en av våre lärare berättar vad blocket går ut på rent konkret, vad som är det bästa med just de här kurserna och på vilket sätt de är relevanta för dina studier och din framtid.