Studier

Filosofiundervisningen innehåller en hel del diskussion och mycket skrivande i samråd med lärarna. Ingen uppdelning görs mellan teoretisk och praktisk filosofi. En stor del av undervisningen behandlar i själva verket frågor där både teoretiska och värderande element ingår. Inom filosofin kan du fördjupa dig i problem som uppstår kring specialvetenskaper (t.ex. psykologi, historia, religion, litteratur, antropologi, matematik), men också i frågor kring samhälle, moral, medvetande, logik, känslor, språk och vetande.

 Studerandes vardag
Om du vill veta hur vardagen som studerande ser ut och vad filosofistudierna innehåller rent konkret är det en bra idé att fråga någon som verkligen vet. I följande intervjuer berättar studerande till exempel om hur de skulle beskriva sin utbildning, hur de balanserar studier och fritid och vad det bästa med studierna är.

Läraren berättar
Naturligtvis är det inte bara studerande som är experter på studierna, utan också de som sitter mitt emot dig i seminarierummet – nämligen lärarna. Titta på videorna för att se deras perspektiv på studierna.