Övningsuppgifter

I följande del får du möjligheten att titta på några exempeluppgifter och ta reda på vilka frågor som behandlas inom ämnet och hur typiska uppgifter kan se ut. Notera att den här delen inte är avsedd att testa dig utan möjliggöra att du på goda grunder kan skapa dig en uppfattning om ett visst ämne.

Korsordet handlar både om sådant som är bra att veta redan då du börjar studera religionsvetenskap, och om sådant som du lär dig under studierna. Du kan behöva kolla upp några av svaren!
Korsord religionsvetenskap