Studier

Musik berör dagligen våra liv och en hel del människor arbetar med musik utan att nödvändigtvis själva musicera. Musikvetenskap är en humanvetenskaplig utbildning som ger en bred kunskap om musik och kultur. Det är med andra ord inte fråga om en konstnärlig utbildning. I studierna ingår inte undervisning i praktiskt musicerande, däremot läser, lyssnar, tänker och skriver man mycket.

Musikvetenskap innefattar allt från konstmusik till jazz-, populär-, folk- och världsmusik, men också t.ex. forskning i musikmedier, musiketnologi och musikhistoria. Studierna ger medel för att förstå det som händer omkring oss i musiklivet idag samtidigt som de ger nya insikter i musikens förflutna.

 Studerandes vardag
Om du vill veta hur vardagen som studerande ser ut och vad studierna i musikvetenskap innehåller rent konkret är det en bra idé att fråga någon som verkligen vet. I följande intervjuer berättar studerande till exempel om hur de skulle beskriva utbildningen, varför de blev intresserade av ämnet och vilken deras favoritkurs är.

Läraren berättar
Naturligtvis är det inte bara studerande som är experter på studierna, utan också de som sitter mitt emot dig i seminarierummet – nämligen lärarna. Titta på videorna för att se deras perspektiv på studierna.