Studier

I litteraturvetenskap studeras både klassisk och modern litteratur i genrer som lyrik, dramatik, noveller och romaner. Du lär dig att analysera litteraturen ur många olika synvinklar: historiska, estetiska, sociala och existentiella. Efter grundstudierna kan du fördjupa dig inom specialområden som t.ex. barn- och ungdomslitteratur, intermedialitet och ekokritik. Studier av litteraturen i förhållande till samhällsförändringar och livets stora frågor bidrar till en bildningsprocess där dina insikter om människans villkor utvecklas parallellt med din självförståelse.

 

 Studerandes vardag
Om du vill veta hur vardagen som studerande ser ut och vad studierna i litteraturvetenskap innehåller rent konkret är det en bra idé att fråga någon som verkligen vet. I följande intervjuer berättar studerande till exempel om balansen mellan studier och fritid, sina favoritkurser och vad som överraskat dem under studierna.

Läraren berättar
Naturligtvis är det inte bara studerande som är experter på studierna, utan också de som sitter mitt emot dig i seminarierummet – nämligen lärarna. Titta på videorna för att se deras perspektiv på studierna.