Digital rekontextualisering inom populärmusik

I delstudien undersöks vilka former av kreativitet den digitala teknologin möjliggör genom att musiken kan bearbetas till ”remixes” och ”mashups”. Nya gränser mellan musikkonsumtion och -produktion uppstår. Genom närläsning av musikvideoproduktioner och internetdiskussioner kring dem studeras hur finlandssvensk tillhörighet tar sig an nya former med utomstående inflytande och motverkan.