Digitaliseringens inverkan på minoritetsmusik:
Finlandssvensk musikkultur som fallstudie.

Projektets syfte är att studera vilken betydelse digitaliseringen haft för minoritetsmusik. Ämnet studeras med fokus på Finlands svenskspråkiga befolknings musikliv. Projektet finansieras av Svenska Litteratursällskapet i Finland och genomförs vid musikvetenskapen vid Åbo Akademi.

Digitalisoinnin vaikutus vähemmistömusiikkiin:
Suomenruotsalainen musiikkikulttuuri tapaustutkimuksena.

Projektissa päämääränä on tutkia digitalisoinnin merkitystä vähemmistömusiikille. Aihetta tarkastellaan Suomen ruotsinkielisen väestön musiikkielämän kautta. Projekti on Svenska Litteratursällskapet i Finlandin rahoittama ja toteutetaan Åbo Akademin musiikkitieteen oppiaineessa.