Forskare

Johannes Brusila

Projektledare, prof. Johannes Brusila (Musikvetenskap, Åbo Akademi) har utforskat flera olika delområden av Finlands svenskspråkiga befolkning musikliv. Han har också studerat kopplingarna mellan musikindustri och musikkultur, digitalteknologi och musik och musikens materialitet och kulturarv. Utöver sin akademiska karriär har han bl.a. arbetat som föreståndare för Sibeliusmuseum och som frilansredaktör. Brusila ansvarar för projektets vetenskapliga administration, kontakter till projektpartners och handledning av forskarna samt forskar själv i de olika delprojekten.

Kaarina Kilpiö

PD, doc. Kaarina Kilpiös forskningsintressen inkluderar konsumtionsforskning och användningen av musik och ljudteknologi. Hon har bl.a. forskat i C-kassettens inverkan på finländarnas lyssnarvanor, men hon har också studerat finsk audiovisuell historia, reklammusik, kommersiella ljudlandskap och propaganda. Etnografisk metodologi, kombinerat med nedtecknat minnesmaterial och intervjuer har ingått i största delen av hennes forskning. I projektet kommer hon framför allt att arbeta med delprojekt 5 och 4.

Kim Ramstedt

FD Kim Ramstedt har studerat teknologins inverkan på musikkulturer med fokus på discjockeyns agens vid mediation och lokalisering av musik. Han har också praktisk erfarenhet discjockeyjobb på klubbar och vid radiokanalen Bassoradio. Med artistnamnet DJ Emil har han också gett ut nya mixningar av bl.a. folkmusik. Ramstedt kommer att i första hand arbeta med delprojekt 2 och 1.

Inka-Maria Nyman

FM Inka-Maria Nyman är doktorand i musikvetenskap vid Åbo Akademi. Hennes magisteravhandling är en diskursanalytisk studie av hur Finlands nationaloperas offentliga bild konstrueras i medier. I sin doktorsavhandling utvecklar hon ämnet till att omfatta operans nya digitaliseringsprocesser, konsumtionsmönster och varumärkesbygge. Hon har bl.a. i flera år jobbat som informatör-marknadsförare vid Åbo filharmoniska orkester. Nyman kommer att huvudsakligen att jobba med delprojekt 3 och delvis 4.