Konstmusik, digitalisering och minoritetstillhörighet

Digitalteknologins betydelse för konstmusikfältet studeras med speciell fokus på operaproduktioner. Projektet analyserar hur ny teknologi påverkar konstnärligt uttryck, administration, publikkontakt och estetiska ideal. I delprojektet studeras operaföreställningar i Svenskfinland, som på olika sätt aktualiserar frågor om lokal och språklig tillhörighet.