News

Frågelista: Musiken i din vardag

Vad lyssnar du på för musik och hur lyssnar du? Vad innebär den tekniska utvecklingen för musiken i din vardag? Hjälp DIMM projektets kartläggning av digitaliseringens inverkan på våra musikvanor genom dela med oss din berättelse i frågelistan “Musiken i din vardag”: www.sls.fi/musikenidinvardag.

Alla är välkomna att berätta om sitt musiklyssnande eller sitt eget musikutövande. Det är också möjligt att delta i insamlingen per post genom att beställa frågelistan och ett färdigt frankerat kuvert av SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut (kontakt: synnove.svanstrom@sls.fi, tfn 06 319 5603). Mera information här.

Insamlingen pågår till den 31 juli 2019.