Revisionsmöte 4.3

Den 4.3.2021 ordnades föreningens revisionsmöte. Verksamhetsberättelsen, bokslutet och verksamhetsgranskningsberättelsen lästes upp. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Samtidigt valdes också en ny övrig medlem till styrelsen för resterande del av verksamhetsåret eftersom den tidigare valda övriga medlemmen avgått. Välkommen med i styrelsen Milla Ylinen! Milla kommer att sköta mycket av föreningens PR och andra diverse uppgifter.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *