Vad är logopedi?

Utbildningen leder till magisterexamen och ger kompetens att arbeta som talterapeut.

Talterapeuter arbetar med människans kommunikationsförmåga: talet, språket och rösten. Talterapeuter arbetar även med alternativa kommunikationsmetoder så som bild- och teckenkommunikation. Även undersökning och rehabilitering av sväljningsfunktionen kan ingå i talterapeutens arbetsbild. Utbildningen ger kompetens att undersöka och bedöma kommunikationsförmågan hos barn, ungdomar, vuxna och äldre med olika tal-, språk och röststörningar samt att behandla dessa.

Studierna varvas kontinuerligt med praktik. Redan under det andra studieåret får man sina första klientkontakter. Klientarbetet ökar årligen och avslutas med en lång praktik. Ämnet logopedi samarbetar mycket med alla universitet i Finland och med olika universitet utomlands. Många studerande väljer att åka på utbyte.

Arbetssituationen för talterapeuter är mycket god. Arbetet är roligt, omväxlande och utmanande. Som talterapeut kan du arbeta på såväl sjukhus, hälsocentraler, rehabiliteringsenheter och specialskolor som inom barndagvården eller som privatpraktiserande talterapeut.

källa: http://www.abo.fi/fakultet/presentationlogopedi