Talterapeuter berättar

 

Anna Englund

Vilken ÅA logoårskurs hör du till? Logo11

Vad gör du just nu? Jag har precis börjat som terapeut på Äänneloikka Ab, efter att i många år ha jobbat med hjälpmedelsutvärderingar på HUS. I mitt nuvarande jobb har jag terapi med klienter via Kela, olika kommuner och HUS. Jag kör ganska mycket runt för att träffa klienterna på deras skolor och daghem (och ibland också hemma), men en del av terapierna genomförs också på distans.

Berätta om ditt arbete! På Äänneloikka fokuserar man mycket på digitala lösningar, och det har jag tyckt att är intressant. De flesta av mina klienter har antingen försenad språkutveckling eller en kommunikativ funktionsnedsättning.

Har yrket varit annorlunda än du förväntat dig? Det som kom som en överraskning då jag kom ut i arbetslivet var hor de olika klientgrupperna fördelas, särskilt hos de som får talterapi via FPA. Många av klienterna har funktionsnedsättningar eller autismspektrumstörningar, och det var saker som jag upplevde att vi inte pratade så mycket om under utbildningen. Jag tänker också att det skulle ha varit bra att diskutera mera om hur man egentligen beviljas talterapi och t.ex. hur FPA fungerar, för det kan verkligen kännas som en byrokratisk djungel ibland.

Vad tyckte du om föreningslivet då du studerade? Föreningslivet var en viktig del av mina studier. Jag satt med i Vocalis styrelse, och var också aktiv som studentrepresentant. Jag upplevde att det var ett fint sätt att knyta kontakter, och ännu idag har jag tät kontakt med många av mina studiekompisar.

Något annat intressant du vill berätta! Jag sitter i Svenska talterapeuter i Finlands styrelse just nu, och tänker att det är lite som nästa steg efter Vocalis. Kom ihåg att studerandemedlemskapet är gratis, och att man jättegärna får komma med för att ställa frågor, träffa andra talterapeuter eller bara följa med vad som händer i branschen!

 

Mirjam Forsbäck

Vilken ÅA logoårskurs hör du till? Logo09

Vad gör du just nu? Det här året har jag främst varit föräldraledig, men också undervisat vid logopedin vid ÅA inom Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Till vardags arbetar jag som talterapeut vid Tutoris, där jag ger talterapi till både barn och vuxna i deras vardagsmiljöer i Åbo med omnejd.

Hur ser en typisk arbetsvecka ut för dig? På måndagar har jag kontorsjobb då jag träffar mina kolleger, planerar terapier och skriver talterapirapporter. Ibland har jag också terapier på mottagningen, men övriga dagar kör jag främst runt till klienter och har talterapi med dem på daghem, i skolor eller i deras hem. Samtidigt handleder jag föräldrar, personal och lärare i hur de kan stöda klientens kommunikation i vardagen. Samarbetet med klienternas närmiljö är en viktig och spännande del av mitt arbete.

Favoritklientgrupp att arbeta med? Jag tycker att det speciellt spännande att arbeta med klienter som har ganska omfattande kommunikativa svårigheter, t.ex. grava språkliga svårigheter eller autismspektrumstörning, där alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK – t.ex. bildstöd, tecken som stöd, kommunikationshjälpmedel) är en aktiv del av (re)habiliteringen. Här är också samarbetet med andra yrkesgrupper, t.ex. ergoterapeuter, ofta väldigt givande!

Har yrket varit annorlunda än du förväntat dig? Till viss del, speciellt när jag började arbeta utanför en hälsostation/sjukhus. Största delen av mina klienter har behov av talterapi i många år, som ofta bekostas av FPA. Det här betyder att jag kan träffa samma klient en gång per vecka i flera år. Det gör att man lär känna sina klienter och deras näromgivning väldigt bra, när man dessutom ofta träffar dem i deras egna hem eller på daghemmet/i skolan.

Till vem rekommenderar du logopedistudier? Jag rekommenderar logopedistudier till dig som i framtiden vill ha ett människonära arbete som alltid erbjuder nya utmaningar! Om du är intresserad av ämnen som psykologi, medicin och utvecklingen av tal, språk och kommunikation så kan logopedistudierna vara en lämplig kombination. Om du dessutom tycker om att samarbeta med andra, hitta lösningar på utmaningar och stöda andra i att utvecklas och få en bättre vardag så kan talterapiyrket vara något för dig!

Något annat intressant du vill berätta! Ta frimodigt kontakt med de som studerar logopedi eller redan arbetar som talterapeut om du funderar på om logopedi är något för dig. Talterapeuterna är en enad front och man ska aldrig tveka att kontakta kolleger eller andra talterapeuter för att fråga om råd när man stöter på utmaningar i arbetet!