Samarbete

Vi samarbetar med många olika föreningar och företag, här presenteras några av dem. Om ni är intresserade av samarbete, kontakta styrelsen vi e-post: vocalis@abo.fi

Puheterapeuttiliitto

Vi har ett tätt samarbete med puheterapeuttiliitto gällande ärenden som berör logopedistuderande. De brukar ordna infotillfällen (om t.ex. hur man gör fördelaktiga arbetskontrakt som talterapeut i arbetslivet) och hålla oss uppdaterade om viktiga saker som pågår.

Suomen Puheterapeuttiliitto on puheterapeuttien edunvalvonnasta vastaava ammattiliitto, joka on perustettu vuonna 1966. Valvomme ja edistämme jäseniemme yhteiskunnallisia, taloudellisia, ammatillisia ja koulutuksellisia etuja. Edustamme jäseniämme näitä yhteisesti koskevissa kysymyksissä, toimimme puheterapeuttien kollegiaalisena yhdyssiteenä sekä edistämme puheterapeuttien ammattitaitoa ja asiantuntemuksen hyödyntämistä. Lisäksi edistämme kansallisesti puheterapian harjoittamista ja puheterapeuttien kansainvälistä yhteistyötä. Puheterapeuttiliitto kuuluu keskusjärjestö Akavaan.

Läs mera om Puheterapeuttiliitto

STiF

Många av våra studerande är med i STiF och vi samarbetar kring t.ex. infotillfällen och studeranderepresentater.

Svenska talterapeuter i Finland är en registrerad förening vars syfte är att vara en kontaktlänk för svenskspråkiga talterapeuter i Finland. Bland föreningens medlemmar finns logopedistuderanden och yrkesverksamma samt pensionerade talterapeuter. STiF:s verksamhet omfattar att utveckla medlemmarnas fackliga kompetens, utveckla den svenskspråkiga talterapin i Finland och fungera som nätverk för talterapeuter som verkar på svenska i Finland.

Läs mera om STiF