Styrelsen

Styrelsen 2024

Ordförande: Corinna Haglund
Vice ordförande: Binta Smith
Sekreterare: Vera Iver
Skattmästare: Lotta Jokela
Värdinna: Ottilia Höglund
Värdinna: Henna Torrkulla
Evenemangsansvarig: Johanna Forsblom
PR-chef: Sofia Prest

 

Vocalis styrelse ansvarar för att bl.a. ordna evenemang, sköta föreningens ekonomi och idka intressebevakning för logopedistuderande.

Ifall ni önskar kontakta Vocalis styrelse kan ni skicka ett mail åt vocalis@abo.fi eller kontakta oss via Instagram eller Facebook!

I flikarna kan ni läsa mera om tidigare styrelser!