Styrelsen

Styrelsen 2023

Ordförande: Wilma Westerlund
Vice ordförande: Corinna Haglund
Sekreterare: Jonathan Forsman
Skattmästare: Sofia Blomqvist
Värdinna: Jessica Juthman
Klubbhövding: Ella Martelius
PR-chef: Anna Malmsten
Övrig medlem: Emma Sauso

Vocalis styrelse ansvarar för att bl.a. ordna evenemang, sköta föreningens ekonomi och idka intressebevakning för logopedistuderande.

Ifall ni önskar kontakta Vocalis styrelse kan ni skicka ett mail åt vocalis@abo.fi eller kontakta oss via Instagram eller Facebook!

I flikarna kan ni läsa mera om tidigare styrelser!