Studerande berättar

Studerande berättar

Här kan du läsa vad följande logopedistuderande tycker om sina studier:

Hugo Paulsen – Logo20 (gulis)
Anna Malmsten – Logo20 (gulis)
Amy Ilander – Logo19
Olivia Granfors – Logo18
Saga Kamppari – Logo17
Ulrika Lönnberg – Logo15

Hugo Paulsen

Vilken ÅA logoårskurs hör du till? Logo20

Hur ser en typisk studievecka ut för dig? Nu på våren har vi haft runt 5-6 föreläsningar per vecka, oftast på morgnarna. Efter föreläsningarna brukar jag plugga en stund på bibban eller någonstans i Arken, speciellt när vi har tenter på kommande. Eftersom ÅAs bibliotek håller stängt just nu har vi varit tvungna att studera hemma, vilket kanske inte fungerade så bra för mig i början eftersom jag koncentrerar mig bäst på bibban. Ibland blir det ganska jobbigt att balansera många kurser samtidigt, men hittills har det fungerat bra. Det kan bero på att innehållet i kurserna stöder varandra.

Favoritkurs hittills? Kursen om alternativ och kompletterande kommunikation har precis börjat men redan nu känns den som den mest intressanta kursen hittills. AKK handlar om bland annat verktyg för alternativ kommunikation för personer med kommunikationssvårigheter. Språkförmågan påverkar så många aspekter av det vardagliga livet och är lätt att ta för givet, därför känns det så viktigt att studera hur vi kan stöda kommunikationen av personer som inte har så lätt att kommunicera.

Hur är det att vara gulis i logopedistudierna? Våra tutorer Selina och Alexandra gjorde ett superjobb och tack vare deras insats fick vi en jätterolig gulisvecka! Gemenskapen vid ämnet är bra och jag upplever att vi tas varmt emot av både personalen och äldre studerande. Dessutom tycker jag att Logo20 är ett gäng med jättetrevliga människor!  

Har studierna varit annorlunda än du förväntat dig? Det har nog ganska långt motsvarat mina förväntningar. Studierna kräver ganska mycket, samtidigt som det är jättegivande. Det känns som att personalen tar detta i beaktande, så att det inte blir alltför jobbigt att hänga med i studierna. Dessutom stöder vi studerande varandra när det behövs, även mellan årskurser, vilket nog underlättar arbetsbördan.

Vad tycker du om föreningslivet? Är du aktiv? Vi ska definitivt inte ta för givet att vi har en så aktiv ämnesförening med en hel massa trevliga människor! För mig är det viktigt att bidra till den gemenskapen och därför ville jag söka till styrelsen. Trots att det ser lite dystert ut med tanke på coronaläget hoppas jag att vi får vi ordna evenemang på plats någon gång under det här verksamhetsåret.

Något annat intressant du vill berätta! Jag rekommenderar varmt utbildningslinjen för logopedi. Tveka inte på att söka ifall du är intresserad av ämnet!


 

Anna Malmsten

 Vilken ÅA logoårskurs hör du till? Logo20
 
Favoritkurs hittills? Utvecklingen av tal språk och kommunikation har varit min favorit kurs hittills. Det var intressant att lära sig hur den utvecklingen ser ut hos barn. Kursen gav sådan information som jag kände att jag kommer ha nytta av inte bara i mitt kommande yrke utan också allmänt i livet.
 
Hur är det att vara gulis i logopedistudierna? Tyvärr började vi våra logopedistudier under Corona så min bild av att vara gulis i logopedistudierna är kanske inte helt den ”riktiga” bilden. Vi har nästan bara fått träffa varandra i Logo20 och sett ganska lite av de äldre studeranden vilket är synd för det lilla man har träffat de andra har varit väldigt roligt. Jag tror att tutorerna har kommit att spela en extra viktig roll för oss eftersom det har varit mest med dem som kontakten utanför Logo20 har skett.
 
Hur kändes flytten till Åbo? Jag studerade i Uppsala vårterminen 2020, dock sista delen på distans från Finland, så för mig var det en lättnad när jag fick veta att jag kom in till ÅA och skulle flytta till Åbo eftersom det kändes mer som hemma och var närmare familj och vänner än Uppsala. Dessutom är Åbo en underbar liten storstad där allt finns och är nära.
 
Har studierna varit annorlunda än du förväntat dig? I och med att jag studerat en termin logopedi i Sverige hade jag fått en bild av hur studierna kanske ser ut även i Finland. Jag trivs jätte bra med logopedistudierna vid ÅA och känner att det är här jag ska vara. Ju mer man lär sig desto intressantare blir ämnet!

 

Amy Ilander

Vilken ÅA logokurs hör du till? Logo19

Favoritkurs hittils? AKK där man lärde sig om andra kommunikationsmetoder än bara tal samt audiologi och kommunikations svårigheter vid hörselskada

Har studierna varit annorlunda än du förväntat dig? Studierna har ibland varit lite tyngre än jag förväntade mig men ämnena är oftast intressanta så det känns ändå roligt att studera och lära sig massa nytt. På logopedin läser man ändå en bred skala olika kurser med allt från statistik till medicin och mer logopedi inriktade kurser där emellan.

Berätta hur det kändes att börja med din första praktik! Nu har första praktiken tagit slut, men före det kändes det väldigt pirrigt och lite skrämmande, men på ett bra sätt! Det var jätte roligt att få göra något praktiskt och pyssla material med klasskamraterna och få stöd av varandra då allt kändes så nytt. Nu har man fått en liten inblick till vad man möjligen kan hålla på med sedan som färdig talterapeut.

Vad tycker du om föreningslivet? Det är kul! Roligt att styrelsen ordnar gästföreläsningar och olika evenemang och samtidigt träffar man andra Vocalis medlemmar.

Något annat intressant du vill berätta! Ifall du tycker om att jobba med människor från barn till vuxna och gillar att få vara kreativ så rekommenderar jag att du söker till logopedin! Hoppas vi ses i Åbo!


 

Olivia Granfors

Vilken ÅA logoårskurs hör du till? Logo18

Vad gör du just nu (arbete/studier)? Jag är inne på mitt tredje studieår och tar kandidatexamen i vår.

Hur var det att skriva kandidatavhandling i logopedi? Det var en intensiv men lärorik process att skriva kandidatavhandlingen. Skrivprocessen är strukturerad på ett bra sätt och man utvecklar verkligen sitt vetenskapliga skrivande. Opponeringarna var också mycket givande eftersom man fick ta del av de andras avhandlingar, och man lärde sig ännu mer om olika ämnen.

Favoritkurs hittills? Det är svårt att välja en! Grunderna i rösten var en rolig kurs, vuxenneuropsykologi var en krävande men mycket intressant kurs, och så har praktikerna förstås varit favoriter!

Berätta om hur det är att ha praktik! För mig har det känts både nervöst och roligt att ha praktik! Man får stiga in i rollen som talterapeut och testa sina kunskaper och färdigheter, och man lär sig och utvecklas otroligt mycket.


 

Saga Kamppari

Vilken ÅA logoårskurs hör du till? Logo17

Vad gör du just nu? Just nu håller jag lite paus från studierna, är inskriven som närvarande men befinner mig i Nya Zeeland sedan januari 2020. Går egentligen inga kurser för tillfället, men finslipar ännu på kandin. I Nya Zeeland jobbar jag heltid.

Favoritkurs hittills? Medicinkurserna 1 (anatomi, fysiologi och neurologins grunder) och 3 (barnneurologi och psykiatri).

Har studierna varit annorlunda än du förväntat dig? Studierna har varit ganska långt såsom jag förväntat mig; mycket teoretiskt men också en hel del praktiska övningar vilket är jättebra. Mer auskultationer än vad jag hade förväntat mig, flesta är väldigt intressanta.

Till vem rekommenderar du logopedistudier? Till dem som har intresse för språk, kommunikation och vill hjälpa och jobba med människor. Själv valde jag logopedi p.g.a. mitt intresse för psykologi och medicin.


 

Ulrika Lönnberg

Vilken ÅA logokurs hör du till? Logo15

Vad gör du just nu? Försöker färdigställa min pro gradu-avhandling samtidigt som jag jobbar som vikarierande talterapeut (studerande) på Åbo universitetscentralsjukhus vid barnneurologiska.

Favoritklientgrupp att arbeta med? Kan inte säga att jag ännu skulle ha hittat ”min” klientgrupp att jobba med. Som (snart) nyutexaminerad tycker jag om att få erfarenhet av lite allting för att sedan i framtiden läsa in mig på något mer specifikt. Under studietiden var jag helt säker på att det är vuxna jag kommer jobba men mitt kliniska arbete har hittills främst bestått av talterapeutiska bedömningar av barn. De bakomliggande orsakerna till att barnen kommit på bedömning är väldigt varierande och placerar sig inom flera olika områden som man som talterapeut kan jobba med.

Under min långpraktik väcktes ett intresse för ät- och sväljningsproblematik hos barn medan jag just nu träffar barn som kommer för bedömning/utredning gällande allt från försenad språkutveckling, grava läs- och skrivsvårigheter till misstanke om autism. Gillar att det är så varierat! Hoppas på att i framtiden även få erfarenhet av att jobba med vuxenklienter samt jobba som (re)habiliterande talterapeut.

Har studierna/yrket varit annorlunda än du förväntat dig? Jag visste egentligen inte så mycket om vad talterapeutyrket innebar då jag sökte. Logopedin beskrevs som ett brett ämnesområde där psykologin, de medicinska ämnena samt att få arbeta med människor var det som då lockade mig. Under studietiden går man kursvis igenom ett brett kunskapsområde och trots det visar sig yrket ha så mycket mer att erbjuda. Jag hade länge bilden av att en talterapeut endast utför terapi och hela denna del om vad det innebär att jobba på sjukhus i ett mångprofessionellt team var väldigt främmande. Yrket är mycket mer varierande än vad jag trodde då jag började studera!

Berätta om din långa praktik! Lite av en slump fick jag praktikplats vid Tammerfors universitetssjukhus på barnneurologiska sidan. Med väldigt svag finska och rätt dålig kunskap om barnneurologi var det en stor utmaning, men det är under praktiker man lär sig! Där jobbade jag i mångprofessionellt team och utförde bedömningar och träffade runt 70 barn med olika diagnoser och syndrom. Min handledare jobbade även med ät- och sväljningssvårigheter så jag var med och lärde mig b.la. utföra VFG-undersökning (röntgenundersökning av sväljfunktionen).

Utöver att göra bedömningar hade min handledare även hand om remisser som kom från andra avdelningar på sjukhuset och utförde terapi vilket gjorde att jag var med och träffade barn med b.la hjärntrauma, cancer samt nyfödda. Jag hade även möjligheten att följa med andra talterapeuter vid sjukhuset så var några dagar på vuxenneurologiska, foniatriska och hjälpmedelscentralen.

Vad tyckte du om föreningslivet då du studerade? Jag tyckte om att som ny studerande hänga med lite överallt och tog vara på de flesta chanser att göra något nytt och träffa nya människor (i vårt kära kafferum lärde man redan känna de flesta logostuderanden även utanför sin egen logokurs). Det ledde till att jag under studietiden hann vara tutor, var sångledare på sitzer, blev ordförande för ämnesföreningen Vocalis samt var årsfestmarskalk vid Vocalis X årsfest. Detta är då uppdrag jag tog på mig vilket man kan göra om man har ett intresse för sådant!

Ämnesföreningen Vocalis har även samarbete med Karolinska institutet och logostuderande från ÅA har möjligheten att delta i ”Logopedidagarna” som ordnas i Sverige så det blev även några turer över dit. Som studerande vid ÅA kan man även delta i olika evenemang utanför ens egna ämnesförening samt läsa övriga kurser vilket gjorde att jag fick många nya bekantskaper även utanför mitt eget studieämne! Jag var eventuellt lite för aktiv i det ena och det andra i samband med egna studier vilket ledde till att då kandiåret började vara avklarat kände jag att jag behövde en liten paus och få göra något annat emellan. Så jag åkte på utbyte till Norge!