Discover Habitability

3 smiling people.
Agneta Wackström from Åland Island’s Archipelago Association, Christian Pleijel from Kökar/Åland, and RoseMarie Hellén from Vinön in Sweden.

ESIN – European Small Islands Federation – published a blog post about the bottom-up habitability analysis of 3 Island Municipalities on the Åland Islands. The project is LEADER-financed.

Read the blog post ”Discover Habitability” here!

 

Exempel: Nämdö omlandsanalys

Christian Plejel introducerar här på en minut Nämdö omlandsanalys – en analys som i mångt har paralleller till bobarhetsanalysen.

Omlandsanalysen har under ett års tid undersökt vilken påverkan bildandet av en marin nationalpark i den yttre delen av Nämdö skärgård får på den inre delen av Nämdö skärgård, som kallas ”omlandet”.

Rapporten av omlandsanalysen kan du läsa här (pdf-format).

Bilagor och övrigt material finns på KTH:s webbplats.

Leader-ansökan för Bo i Västanfjärd

Västanfjärds byaråd skapar ett projekt som går parallellt med Habitability-projektet vid Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi.

Bakom den här länken finns projektplanen för Bo i Västanfjärd (pdf) som formulerats för ansökan om Leader-finansiering.

Mats Nurmio i Västanfjärds byaråd deltar aktivt i Habitability-nätverket och delar här med sig projektplanen/finansieringsansökan, så att andra kan ta modell och få tips för en eventuell egen Leader-ansökan.

Har du frågor eller erfarenheter? Kommentera gärna!

Isokronisk karta över Pellinge | Isokroninen Pellingin kartta

På en isokron karta kan man se att när det gäller öar är det upplevda avståndet ofta mycket längre än vad avståndet i kilometer ger vid handen. ⓒ Pellinge Byaråd. (Klicka på kartan för större bild)

Läs mera om indikatorn ”Upplevt avstånd” i Habitability-handboken (på engelska).

***

Isokroninen kartta näyttää, että koettu etäisyys usein on paljon pitempi kuin etäisyys kilometreissä. ⓒPellingin kyläyhdistys (Klikkaa kuvaa suurentaaksesi karttaa)

Lisää Koettu etäisyys -indikaattorista Habitability-käsikirjassa (englanniksi).