Tre positiva bilder av vårdsituationer

Korona-tiedote 

Hyvinvoiva hoiva -projekti keskeyttää koronavirustilanteen takia kaiken face-to-face-hanketoiminnan ikäihmisten hoivayksiköissä toistaiseksi. Tällä pyritään ennaltaehkäisemään koronaviruksen leviämistä.
Työpajojen ja koulutusten järjestäminen keskeytetään kunnes niiden järjestäminen on taas mahdollista. Esimiessparraukset ja -valmennukset pyritään mahdollisuuksien ja yksiköiden tarpeiden mukaan toteuttamaan etänä. Olemme muutoksista yhteydessä hoivayksiköiden yhteyshenkilöihin henkilökohtaisesti. Olemme myös yhteydessä hoivayksiköihin tilanteen normalisoiduttua ja kun saamme luvan jatkaa hankkeen toimintaa hoivayksiköissä.

 Corona-meddelande

Hyvinvoiva hoiva – Välmående omsorg –projektet avbryter all face-to-face-projektverksamhet i äldreomsorgsenheterna tills vidare på grund av corona-epidemin. Genom detta förfarande vill vi förhindra spridning av coronaviruset.
Vi avbryter workshoparna och utbildningarna tills det är möjligt att arrangera dessa på nytt. Förmanssparringar och –coaching försöker vi förverkliga  i mån av möjlighet och i enlighet med äldreomsorgsenheternas behov per distans. Vi kommer att vara i kontakt med varje enhet skilt om avbokningar och ändringar som berör planerad verksamhet. Vi kommer även att vara i kontakt med enheterna, när situationen normaliserats och det igen är möjligt att fortsätta projektets aktiviteter på enheterna.

Työhyvinvointi ja muutosvalmiudet ikäihmisten hoivapalveluissa

Ikäihmisten hoivapalvelut ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen ajankohtaisin palvelualue. Ikäihmisten palveluissa haasteet ovat suuria ja vaatimukset henkilöstölle korkeat, minkä johdosta henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi ovat vaarassa.

Hoitohenkilöstön hyvinvointi ja muutosvalmius ovat perusedellytyksiä sille, että ikääntyvälle väestölle voidaan varmistaa hyvä ja turvallinen hoito.

HYVINVOIVA HOIVA – VÄLMÅENDE OMSORG -hanke tarjoaa asiantuntijaverkostonsa tuen ikäihmisten hoivaa tarjoaville työyhteisöille, kun tavoitteena on:

  • kehittää työhyvinvointia omassa yksikössä uusien menetelmien avulla
  • parantaa henkilöstön kykyä hallita nykyajan muutoksista johtuvia haasteita
  • kehittää työprosesseja Lean- ja palvelumuotoilun menetelmien avulla
  • kehittää johtajuutta, joka edistää muutosvalmiutta ja työhyvinvointia

Kiinnostuitko? Tutustu hankkeeseen ja siihen osallistumiseen tämän linkin kautta.

EU-rahoituksen johdosta osallistuminen on organisaatioille maksutonta.

***

Välmående i arbetet och förändringsberedskap inom omsorgstjänster för äldre

Äldreomsorgen är den mest aktuella sektorn inom social- och hälsovården där utmaningarna är stora och kraven på personalen höga. Personalens ork och välmående är i riskzonen. Vårdpersonalens välmående och förändringsberedskap är en grundförutsättning för att bemästra den åldrande befolkningens behov av god och trygg vård.

Projektet HYVINVOIVA HOIVA – VÄLMÅENDE OMSORG erbjuder sitt expertnätverk till de arbetsgemenskaper inom äldreomsorgen som vill ha stöd i att:

  • förbättra välmående i arbetet på den egna enheten med hjälp av nya metoder
  • förbättra personalens förmåga att bemästra dagens (förändrings)utmaningar
  • utveckla arbetsprocesser med hjälp av Lean- och tjänstedesignmetoder
  • utveckla ett ledarskap som främjar förändringsberedskap och arbetsvälmående

Vill du veta mera? Bekanta dig med projektet och hur du kan delta genom att klicka här.

Deltagande i projektets verksamhet är kostnadsfritt tack vare EU-finansiering.