Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https:/blogs2.abo.fi. Utlåtandet är skapat 22.9.2020 och har senast uppdaterats 22.9.2020.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är. Granskingen har utförts av webbspecialist Ben Roimola vid kommunikationsenheten vid Åbo Akademi. Verktygen Google Lighthouse och WebAim – Wave har använts för att kontrollera den tekniska tillgängligheten. Möjligheten att använda webbplatsen med endast tangentbord har testats manuellt medan användning med hjälp av skärmläsningsprogram testats med VoiceOver på en Macintosh-dator.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbplatsen blogs2.abo.fi uppfyller tillgänglighetskraven.

Brister?

Tillgängligheten på de enskilda webbplatserna/bloggarna som finns på blogs2.abo.fi kan ha brister som beror på den enskilda webbplatsen utseende (s.k. ”template”) och innehåll. Upptäckte du en tillgänglighetsbrist någonstans på blogs2.abo.fi ber vi att du beskriver den för oss, så gör vi göra vårt bästa för att åtgärda den. Kontakta oss per e-post på adressen tillgangligt@abo.fi.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats, se ovan. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer för växeln: 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den digitala tillgängligheten

Vi har förbundit oss vid att förbättra tillgängligheten och arbetar kontinuerligt för det. Detta tillgänglighetsutlåtande kommer att uppdaterats vartefter förbättringar gjorts.