Välkommen till blogs2.abo.fi • Welcome to blogs2.abo.fi

Välkommen till Åbo Akademis bloggverktyg för privata/personliga bloggar, kurs- och projektbloggar, ämnesföreningsbloggar, konferensbloggar o.dyl.: https://blogs2.abo.fi

Det finns en annan bloggportal för enhetsbloggar, se https://blogs.abo.fi.

Är du deltagare på en kurs?

Om du är deltagare i en kurs som använder en blogg, räcker det med att du loggar in en gång via länken till höger. Logga in med ditt ÅA-användarnamn och -lösenord (dvs samma som du loggar in med på t ex Moodle) (VPN krävs). Efter det plockar läraren eller administratören in dig på bloggen (sker under kontorstid).

Vill du ha en blogg för ett projekt, en kursblogg, en personlig blogg, en blogg för din ämnesförening eller en blogg/webbsida för din konferens?
Gör då så här:

  1. Registrera digbloggverktyget genom att logga in med ditt vanliga ÅA-användarnamn och -lösenord. OBS! VPN-uppkoppling krävs.
  2. Beställ en bloggbotten med denna blankett. OBS! Beställ din blogg minst en vecka innan bloggen behövs!

Du ansvarar för innehållet i din blogg, såväl för själva blogginläggen som för kommentarerna. De allmänna användningsvillkoren för akademins datorresurser, som du bundit dig vid då du fått ditt ÅA-användarnamn, gäller även för bloggverktyget. Bra riktlinjer hittar du också i ÅA:s webbinstruktion (pdf-fil).

I korthet: bryt inte mot lagar eller ÅA:s bestämmelser och publicera inte stötande material.

Guider

Använd blogs2 för att skapa en webbsajt: Videoguider
Lägga till användare på en blogg.
Bädda in en Panopto-video på en blogg.


Do you want to start a course blog, a conference blog, a personal blog or a blog for your student association?

Welcome to Åbo Akademi University’s blog tool for private/personal blogs, course, conference and project blogs, student association blogs etc. at: https://blogs2.abo.fi

A blog tool for departments can be found at: https://blogs.abo.fi

Are you a participant in a course that uses a blog?

Please log in once with your ÅA username and password (VPN required). After that either the teacher or the blog administrator will add you to the correct blog. This is done during office hours.

Do you want to start your own blog? Here is how to proceed:

  1. Register to the blog tool by logging in with your Åbo Akademi University/abo.fi username and password (VPN required).
  2. Order a blog with this form. NB! Order your blog a week before you need it!

You are fully responsible for the content on your blog, both blog posts and the comments. The Terms and Conditions for Use of Åbo Akademi University’s Computer Resources that you have signed when receiving your username and which you are committed to, are applied also on blogs.

Briefly: do not break any laws or ÅAU regulations and do not publish offensive material.

User guide for WordPress: http://learn.wordpress.com/get-started