Evenemangets tema

Statsvetenskapliga föreningens årliga huvudevenemang Statsvetardagarna ordnas 10–12 maj 2021. Evenemanget, som koordineras av Åbo Akademi, arrangeras virtuellt på grund av covid-19. Vi vill erbjuda en möjlighet att presentera nya forskningsresultat och delta i den samhälleliga debatten trots den rådande pandemin.

Temat för evenemanget är ”Demokratins kris och framtid”.

Flera indikatorer visar att förtroendet för demokratin på ett globalt plan har sjunkit. Demokratiska normer rivs upp på många håll i världen, även i etablerade demokratier. Den liberala demokratiska världsordningen står inför nya utmaningar. Samtidigt har nya former av politiskt deltagande vuxit fram i många länder.

Hur ser demokratins framtid ut? Hur kan man förnya demokratiskt beslutsfattande för att möta aktuella och kommande utmaningar? Om den liberala demokratiska samhällsmodellen försvagas, hur kommer det att sätta sin prägel på världspolitiken?