Sponsorit

NAF mahdollistaa verkostoitumisen paikallisella, kansallisella ja pohjoismaisella tasolla

Pohjoismaiden hallinnollinen liitto (Nordiska Administrativa Förbundet, NAF) koostuu viidestä kansallisesta osastosta, jotka toimivat Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa, Islannissa ja Suomessa. Liiton kokonaisjäsenmäärä on noin 2 000. NAF:in Suomen osasto järjestää vuosittain erilaisia tapahtumia ja teemakokouksia. Perinteeksi muodostuneissa lounaskokouksissa eri alojen asiantuntijat alustavat ajankohtaisista yhteiskunnallisista tai oikeudellisista teemoista, minkä jälkeen jäsenillä on mahdollisuus osallistua keskusteluun. NAF tukee myös hallintoon liittyvää tutkimusta ja julkaisemista. Suomen osasto myöntää vuosittain apurahoja tutkimushankkeisiin ja julkaisuihin. Lisäksi yhdistys voi myöntää matka-apurahaa pohjoismaisiin kokouksiin tai seminaareihin osallistumista varten.

Lue lisää yhdistyksen toiminnasta ja jäsenyydestä täältä: www.nafnet.fi

Tieteentekijät – Universumin asialla

Tieteentekijät on Suomen johtava tutkitun tiedon puolustaja sekä̈ tutkimustyön ja tieteentekemisen edunvalvoja. Olemme mukana turvaamassa korkeatasoisen tieteen tekemisen edellytysten säilymistä̈ Suomessa.

Tieteentekijöihin kuuluu 15 jäsenyhdistystä̈, joissa on yli 7000 jäsentä̈. Jäsenistön apuna ja tukena ovat yliopistokohtaiset yhdistykset, kaksi valtakunnallista yhdistystä̈, kattava luottamusmiesten verkosto sekä̈ liiton asiantunteva henkilöstö̈.

Jäsenistömme yleisimpiä̈ nimikkeitä̈ ovat yliopistonlehtori, nuorempi tutkija, väitöskirjatutkija ja tutkijatohtori – toivotamme tervetulleiksi myös apurahalla työskentelevät tieteentekijät. Vaikutamme aktiivisesti neuvottelutoiminnalla ja edunvalvonnalla määräaikaisten asemaan, nuorempien tutkijoiden tilanteeseen, tohtoreiden työllistymiseen sekä̈ korkeakoulujen ja tieteen rahoitukseen.

Toimimme kolmella kielellä̈ suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi palvellen sekä̈ suomalaisia että̈ Suomessa toimivia ulkomaalaisia tieteentekijöitä̈. Jäsenenä̈ saat kattavasti etuja koulutuksista ja urapalveluista aina vakuutusturvaan sekä̈ oikeudelliseen neuvontaan.

 

Professoriliitto

Professoriliitto edustaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten menestymisen kannalta keskeistä ammattikuntaa. Jäsenemme koostuvat esimerkiksi professoreista, apulaisprofessoreista, tutkimusprofessoreista, tutkimusjohtajista ja akateemisista johtajista, eli yliopistojen ja tutkimuslaitosten opetus-, tutkimus- ja johtotehtävissä toimivista.

Professoriliitto edistää ja valvoo jäsenkuntansa etuja palkkaukseen, palvelussuhteeseen, työnkuvaan ja työtehtäviin liittyvissä kysymyksissä.

Lisäksi edistämme tutkimuksen ja opetuksen vapautta, tutkimuksen ja opetuksen edellytysten parantamista sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kehittymistä. Käymme säännöllisesti keskustelua poliittisten päättäjien, yliopistojen johdon sekä muiden tiede-, tutkimus- ja innovaatiosektorin vaikuttajien kanssa.

Professoriliitto toimii tiedeyhteisön ja muun yhteiskunnan vuorovaikutuksen edistämiseksi. Jäsentensä vahvan osaamisen ja arvostetun aseman kautta liitto on tärkeä yhteiskunnallinen vaikuttaja.

Olemme vahvasti verkostoituneita sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Liitto kuuluu muun muassa useisiin kansainvälisiin opetus- ja tutkimusalan järjestöihin.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry eli YKA on uuden aikakauden ammattiliittojen edelläkävijä. Toimimme yhteiskunnallisella alalla työskentelevien ja alaa opiskelevien ammatillisena etujärjestönä ja yhteisönä.

Olemme olemassa, jotta jokainen yhteiskunta-alan korkeakoulutettu voi rakentaa merkityksellisen, itsensä näköisen työuran sekä tasapainottaa työ- ja yksityiselämänsä mielekkäällä tavalla.

Valvomme noin 13 000 jäsenemme ammatillisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja työmarkkinoilla. Lisäksi edistämme ja tuemme jäsentemme urahyvinvointia ja työelämätaitoja. Tunnistamme, että työmarkkinat ovat jatkuvassa muutoksessa ja mukautamme palvelujamme sopimaan jäsentemme moninaisiin tarpeisiin.

Tarjoamme jäsenistöllemme muun muassa monipuoliset ura- ja lakipalvelut, koulutuksia ja valmennuksia, vakuutuksia sekä vapaa-ajan etuja. YKA on yhteisö, joka toivottaa tervetulleeksi kaikki opiskelijoista jo eläköityneisiin yhteiskuntaosaajiin. Ykalaiset kohtaavat toisiaan erilaisissa tapahtumissa, opiskelijatoiminnassa, vertaisverkostoissa, paikallisyhdistyksissä ja mentoroinnissa. Näin pandemian aikaan kohtaamiset tapahtuvat toki etänä.

Liity yhteiskunta-alan osaajien yhteisöön ja ole #ylpeästiyhteiskuntaosaaja! Lisätietoa löydät osoitteesta www.yhteiskunta-ala.fi/liity.

Tietoarkisto (FSD) on tutkimuksen ja opetuksen palveluinfrastruktuuri. Se hoivaa digitaalisia tutkimusaineistoja, välittää niitä tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun ja tarjoaa tietopalvelua. Arkistoidut aineistot sopivat suomalaisen yhteiskunnan, ihmisten ja kulttuuristen ilmiöiden tutkimiseen. Tietoarkisto palvelee koko Suomea ja tekee aktiivisesti kansainvälistä yhteistyötä. Tietoarkiston palvelut ovat maksuttomia.

Palveluportaali Ailassa on yli 1600 tutkimusaineistoa, joista kaikista on saatavilla yksityiskohtaiset, muuttujatasoiset kuvaukset. Suurin osa aineistoista on joko vapaasti tai rekisteröityneiden asiakkaiden ladattavissa.

Pohtiva sisältää suomalaisten puolueiden ohjelmia sekä muita keskeisiä poliittisia tekstejä vapaasti tutkittavaksi. Kesän kuntavaalien ohjelmat löytyvät jo Pohtivasta.

Penna-työkalu sopii kirjoitusaineistojen keruuseen verkossa. Tietoarkisto vastaa keruun teknisestä toteutuksesta ja kirjoitusten tietoturvallisesta säilytyksestä.

 

Helsinki University Press eli HUP on Open Access -tiedekustantamo, jonka kaikki julkaisut ovat verkossa vapaasti saatavilla. Tarjoamme tiedeyhteisölle julkaisukanavan, jonka kautta tutkimustuloksia voi levittää tehokkaasti, reilusti ja oikealle yleisölle. Haluamme, että julkaisumme tavoittavat kansainvälisen tiedeyhteisön ja ovat tutkijoiden ulottuvilla myös globaalissa etelässä sekä tiedeinstituutioiden ulkopuolella, missä maksumuurit voivat muodostua esteeksi. Kaikki HUPin digitaaliset julkaisut ovat ilmaisia, mutta niitä voi tilata myös painettuina erillisestä maksusta.

HUP julkaisee vertaisarvioituja monografioita, artikkelikokoelmia ja lehtiä sekä kirjasarjoja. Pääpainotus on humanistisissa ja yhteiskuntatieteellisissä englanninkielisissä julkaisuissa, mutta  yhteydenotot myös muilta aloilta ovat tervetulleita. HUPin kautta voivat julkaista kaikki tutkijat niin Helsingin yliopistosta kuin sen ulkopuoleltakin. Julkaistavat käsikirjoitukset valitaan puhtaasti tieteellisten kriteerien perusteella, ja HUP panostaa laatuun huolehtimalla, että kirjojen ja lehtien profiili, vertaisarviointi, editointi ja graafinen suunnittelu ovat korkeatasoisia. HUPin tavoite on edistää tieteellisten julkaisujen leviämistä ja saatavuutta, mikä mahdollistaa tutkijoille myös paremman viittausindeksistatuksen.

Ota yhteyttä: Anna-Mari Vesterinen, toimitus- ja viestintäpäällikkö, anna-mari.vesterinen@helsinki.fi, puh: +358 50 406 2824

 

Vihreä sivistysliitto ry ylläpitää vihreään arvomaailmaan pohjautuvia Opintokeskus Visiota sekä pientä ja ketterää Ajatuspaja Visiota.

Opintokeskus Vision syyskauden 2021 koulutuskalenteri julkaistaan kesäkuun alussa osoitteessa opintokeskusvisio.fi/koulutus/

Ajatuspaja Visio on käsitellyt demokratiaa useissa julkaisuissaan ja tutkimushankkeissaan. Tehtävämme on toimia välittäjänä päättäjien ja tutkitun tiedon välillä. Teemme mielellämme yhteistyötä tutkijoiden, tutkimushankkeiden ja opiskelijoiden kanssa.

Julkaisemme kevään aikana analyysin eduskuntavaalien vaalijärjestelmän uudistamisesta. Edustuksellisuutta käsitellään myös uuden Vihreä Tuuma -podcastin toisessa jaksossa: ajatuspajavisio.fi/podcast/

Olemme tutkimuksen startup, joka on viidessä vuodessa edennyt yhden tohtorin työpöydältä kymmenen kokeneen asiantuntijan työyhteisöksi.

Olemme poliittisesti riippumaton, yleishyödyllinen, monitieteinen tutkimuslaitos. Yleishyödyllisyys tarkoittaa, että tuottamamme tieto palvelee maksutta ja avoimuus on työmme keskeinen arvo. Hankkeissamme kohtaavat yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin asiantuntijat.

Työmme keskittyy kahden ohjelman alle: 1) Ilmiöt, ihminen ja yhteiskunta sekä 2) Ruoka ja ympäristö.

Uskomme, että yhteinen ideointi ja tiedosta innostuminen auttavat löytämään ratkaisuja moniulotteisiin ongelmiin. Haluamme, että tutkimustieto kuluu käytössä ja auttaa ymmärtämään aikamme ilmiöitä.

Ota yhteyttä, kun kaipaat asiantuntijatietoa, haluat tehdä tutkimusta kanssamme tai innostut tavastamme palvella julkista keskustelua, päätöksentekoa ja yhteiskunnan kehittämistä.

Lisätietoa:

Johtaja YTT Karina Jutila, +358 50 5515 361, karina.jutila@e2.fi

Tutkimusjohtaja VTT Mari K. Niemi, +44 773 7161 944, mari.k.niemi@e2.fi

Docendo on yleiskustantamo, joka julkaisee vuosittain lähes 100 kirjaa. Yleisestä tietokirjallisuudesta ominta alaamme ovat elämäkerrat, talous, lähi- ja sotahistoria, luonto, harrastukset, hyvinvointi ja viihde. Teemme myös tilaustyönä kirjoja yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin.

Alennuskoodi (–30 %) Docendo.fi-verkkokauppaan: PTP2021

Tarjoamme Politiikan tutkimuksen päivien osallistujille kaikki kirjamme –30 % alennuksella verkkokaupastamme www.docendo.fi. Edun saadaksesi lisää www.docendo.fi-verkkokaupassa haluamasi tuotteet ostoskoriin. Syötä Ostoskori-näkymässä Alennuskoodi-osioon Kampanjakoodiksi PTP2021 ja klikkaa ”Lisää kampanjakoodi”, jolloin etu aktivoituu. Etu on voimassa 31.5.2021 asti. Yli 30 euron tilauksiin ilmaiset toimituskulut!

Finnish Journal of Social Research (former Research on Finnish Society) is an annually published peer-reviewed open access journal focusing on research articles relevant to Finnish society. Its scope is multi-disciplinary, covering sociology, political science, and economics, as well as the other social sciences. The journal is listed in the Finnish Publication Forum (JUFO id: 66149).

We welcome submissions throughout the year, but there is also a call for papers for each annual volume. Articles are published online (advance access) once they have been accepted, as well as in the annual print volume. We look forward to your submissions!

*

Lehteä julkaisee perinteikäs Turun korkeakoulujen yhteiskunnallis-taloudellinen tutkimusyhdistys. Yhdistyksen jäsenmaksu (20€) sisältää Finnish Journal of Social Research -lehden tilauksen!

Yhdistyksen seuraava tapahtuma (28.5) on historiantutkija Tapio Bergholmin luento Mauno Koivisto ja Turun yliopistot. Luento pohjautuu Bergholmin vastajulkaistuun teokseen Kiihkeä Koivisto, joka käsittelee presidentti Mauno Koiviston nuoruusvuosia. Yhdistyksen Internet-sivuilla on tietoa yhdistyksen toiminnasta sekä tulevasta Mauno Koivisto -luennosta.