Päivien teema

Valtiotieteellisen yhdistyksen vuosittainen päätapahtuma Politiikan tutkimuksen päivät järjestetään Åbo Akademin koordinoimana 10.–12. toukokuuta 2021. Päivät järjestetään virtuaalisesti Covid-19 –tilanteen takia. Haluamme täten luoda mahdollisuuden uusimpien tutkimustulosten esittelyyn ja yhteiskunnalliseen keskusteluun koronatilanteesta huolimatta. 

Vuonna 2021 päivien teemana on ”Demokratian kriisi ja tulevaisuus”. 

Luottamus demokratiaan on laskenut monilla mittareilla. Demokraattisten normien rikkomisesta on tullut yhä yleisempää, myös vakiintuneissa demokratioissa. Liberaalidemokraattinen maailmanjärjestys on myös haastettuna. Toisaalta kansalaisten poliittinen osallistuminen on saanut uusia muotoja monissa maissa 

Mikä on demokratian tulevaisuus? Miten demokraattisia päätöksentekomenetelmiä voisi uudistaa vastaamaan nykyisiin haasteisiin? Millaisia vaikutuksia liberaalin maailmanjärjestyksen mahdollisilla muutoksilla on maailmanpolitiikkaan?