Anmälningen

Registrera dig för Statsvetardagarna 2021.  Deadlinen för anmälningarna är 2.5.2021.

Deltagande i Statsvetardagarna är gratis för: 

  • Statsvetenskapliga föreningens medlemmar  (medlemsavgiften måste vara betalt senast 2.5.)
  • Arbetsgruppsledare 
  • kandidat- och magisterstudenter 
  • Nordiska administrativa förbundets finska avdelningens medlemmar 

I andra fall, deltagaravgifterna är följande:  

Allmän deltagaravgift 100 euro
Deltagaravgift för doktorander 80 euro 

Deltagaravgifterna betalas in på FI62 4730 0010 5451 83 (Obs! Nytt kontonummer).
Mottagare: Valtiotieteellinen yhdistys ry
Referens: 52621

Registreringen är bindande och återbetalas inte.