Kurs om konsumtion och etniska relationer i 1800-talets Norden

Av Hanna Lindberg och Anna Sundelin

Under höstterminen har historieämnet vid Åbo Akademi erbjudit kursen ”Konsumtion och etniska relationer i 1800-talets Norden” för studenter på fördjupad nivå. Kursen utarbetades av medlemmarna i projekten Kommunicerande konsumtion och Dealing with Difference [en fortsättning på KoKo-projektet] och behandlade betydelsen av konsumtion och den relation som uppstod mellan människor av skild etnisk härkomst i Norden under 1800-talet. Vi har alltså velat göra studenterna delaktiga i vår forskning, men ambitionen har inte endast varit att sprida den kunskap vi hittills har skaffat oss till kommande generationer historiker, utan att involvera studenterna i forskningsprocessen. Kursen har därför lagt stor vikt vid praktiska övningar och arbete med källmaterial, så att forskarna och studenterna tillsammans kan fördjupa sig ytterligare i projektens problematik.

En annan målsättning med kursen har varit att introducera studenterna, som inom de närmaste åren kommer att vara färdiga magistrar, för de olika uppgifter historiker har i samhället. Studenterna fick exempelvis åhöra en session under Historiantutkimuksen päivät som arrangerades i Åbo 19–21 oktober. De studenter som går på lärarlinjen fick hålla en lektion på kursens tema för högstadieelever. Oavsett framtida yrke, är man som professionell historiker tvungen att popularisera och förmedla historisk kunskap. Detta har studenterna övat på genom att skriva blogginlägg, som vi inom de närmaste veckorna kommer att publicera på bloggen. Förhoppningsvis har studenterna kunnat erfara att det är en utmaning att kort och koncist, och på ett medryckande sätt, kunna berätta om en intressant händelse i det förflutna, ett spännande källmaterial eller utmaningarna som historielärare möter.