Publikationer

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter och antologier

Johanna Wassholm & Anna Sundelin, ’Gendered encounters in mobile trade: human hair as a commodity in the Nordics, 1870–1914’. History of Retailing and Consumption 6, 2020:2.

Eija Stark, ’Stories on the food-begging Roma: Boundary making in the Finnish peasant homes’. Raúl Matta, Charles-Édouar Suremain & Chantal Crenn (red.): Food Identities at Home and on the Move: Explorations at the Intersection of Food, Belonging and Dwelling. 2020, London: Routledge.

Johanna Wassholm, ’Tatar Pedlars in the Grand Duchy of Finland in the Late Nineteenth Century’. Studia Orientalia Electronica 8, 2020:2. 8–24.

Eija Stark, Kati Mikkola & Pia Olsson, ’Minority Cultures and the Making of Cultural Heritage Archives in Finland’. Ethnologia Europeae 49 (1): 58–73. https://doi.org/10.16995/ee.818

Eija Stark, ’A Farewell to Involuntary Mobility: Narratives on Homeownership in Mid20th-Century Finland’. Journal of Finnish Studies 22, 2019:1–2. 119–136.

Eija Stark. ”Suullinen kulttuuri ja kirjallinen aineisto. Katsaus folkloristiikan historialliseen itseymmärrykseen”. Niina Hämäläinen & Hanna Karhu & Silja Vuorikuru (toim.), Suullisen ja kirjallisen yhteydet folkloristiikassa ja kirjallisuudentutkimuksessa (Helsinki: SKS 2019).

Johanna Wassholm, ’Liikkuva kauppa ja kulttuurien kohtaaminen. Tataarien kulku- ja markkinakauppa Suomessa vuosina 1870–1920’. Marko Lamberg, Ulla Piela, Hanna Snellman (red.), Satunnaisesti Suomessa. Kalevalaseuran vuosikirja 97 (Helsinki 2018).

Anna Sundelin, ’Kulkukauppiaiden myyntitavaroiden vastaanotto Suomessa vuosina 1880–1920’. Marko Lamberg, Ulla Piela, Hanna Snellman (red.), Satunnaisesti Suomessa. Kalevalaseuran vuosikirja 97 (Helsinki 2018).

Johanna Wassholm, ’Liikkuva kauppa ja kulttuurien kohtaaminen. Tataarien kulku- ja markkinakauppa Suomessa vuosina 1870–1920’. Marko Lamberg, Ulla Piela, Hanna Snellman (red.), Satunnaisesti Suomessa. Kalevalaseuran vuosikirja 97 (Helsinki 2018).

Ann-Catrin Östman, ’Knubbmorin, Handels-Maj och Mamsell Bygden – tidiga lanthandlerskor i etnologiskt frågelistmaterial’. Historisk Tidskrift för Finland 2018:2. 295–323.

Jutta Ahlbeck, ’Tingens paria. Romers gårdfarihandel och artefakters betydelse under första hälften av 1900-talet’. Historisk Tidskrift för Finland 2018:2. 262–294.

Johanna Wassholm & Anna Sundelin, ’”Det hänger på ett hår”. Praktiker, moral och varuflöden i handeln med människohår i Finland 1870–1900’. Historisk Tidskrift för Finland 2018:2. 231–261.

Hanna Lindberg, ’”I händerna på arkangeliter, judar och andra schackrare”. Debatten om gårdfarihandel på Finlands lantdag 1877–1878’. Historisk Tidskrift för Finland 2018:2. 205–230.

Johanna Wassholm & Anna Sundelin, ’Småskalig handel på glidande skalor. Försörjning och konsumtion i Finland 1800–1940’. Historisk Tidskrift för Finland 2018:2. 191–204.

Eija Stark, ’Cultural Intimacy and Othering through Narrative Culture: Folktales about the Finnish Roma’. Narrative Culture 5, 2018:1. 70–94.

Johanna Wassholm & Anna Sundelin, ‘Emotions, trading practices and communication in transnational itinerant trade: encounters between ‘Rucksack Russians’ and their customers in the late nineteenth- and early twentieth-century Finland’. Scandinavian Economic History Review 2018:2.

Johanna Wassholm, ’Handel i marginalen. Lokalsamhället och judisk småhandel i Åbo kring sekelskiftet 1900’. Historisk Tidskrift för Finland 2017:4. 589–617.

Hanna Lindberg & Ann-Catrin Östman, ’Försäljning och försörjning i marginalen – ett tvärvetenskapligt projekt om gårdfarihandel och småhandel i 1800-talets Finland’. Jonas Ahlskog & Mio Lindman (red.), Rum för eftertanke. En antologi om att utmana det invanda. Åbo 2017143–162.

Hanna Lindberg & Johanna Wassholm, ’Handel med främlingar. Kulturmöten, konsumtion och rörlig handel i Finland 1840–1940’. Arbetarhistoria 2017:3–4. 61–63.

Eija Stark, ’The politics of folklore, the policy of collecting it. Majority folklore on the Roma in early 20th century Finland’. EthnoAnthropoZoom: Journal of the Institute of Ethnology and Anthropology 15, 2016. 150−176.

Kolumner och essäer

Johanna Wassholm, ’Kampen om platsen’. Åbo Underrättelser 2.6.2020.

Johanna Wassholm, ’Mullvadar och andra spioner’. Åbo Underrättelser 5.5.2020.

Johanna Wassholm, ’Den hotfulla rörligheten’. Åbo Underrättelser 10.3.2020.

Johanna Wassholm, ’Hotad plats’. Åbo Underrättelser 11.2.2020.

Anna Sundelin & Johanna Wassholm, ’Fåfängt slöseri eller aktiva konsumtionsval?’  Ikaros. Tidskrift om människan och vetenskapen 2019:3. 20–22.

Johanna Wassholm, ’Löst folk i torghörnet’. Åbo Underrättelser 5.3.2019.

Ann-Catrin Östman, ’Flera folk på plan, förr och nu’. Hufvudstadsbladet 29.12.2018.

Johanna Wassholm, ’Livat på kyrkbacken’. Åbo Underrättelser 27.11.2018.

Ann-Catrin Östman, ’Mjölk i plast – om konsumtion och värdighet’. Hufvudstadsbladet 20.10.2018.

Johanna Wassholm, ’Handelsjargong’. Åbo Underrättelser 2.10.2018

Ann-Catrin Östman, ’Blåvita bär’. Hufvudstadsbladet 15.9.2018

Johanna Wassholm, ’Narinkhandel’. Åbo Underrättelser 30.1.2018

Ann-Catrin Östman, ’Ölets moralekonomi’. Hufvudstadsbladet 11.1.2018

Johanna Wassholm & Ann-Catrin Östman, ’Skillnader skapades i möten på marknaden’. Ikaros. Tidskrift om människan och vetenskapen 2017:2. 22–25.

Johanna Wassholm, ’Hårhets förr och nu’. Åbo Underrättelser 19.10.2017.

Ann-Catrin Östman: ’På salutorgen och på trätorgen’. Hufuvdstadsbladet 24.8.2017.

Ann-Catrin Östman, ’Förpassade’. Hufvudstadsbladet 14.6.2017.

Ann-Catrin Östman, ’Också en sida av medaljen’. Hufvudstadsbladet 10.5.2017.

Johanna Wassholm, ’Handel och hatprat’. Åbo Underrättelser 12.1.2017.

Johanna Wassholm, ’Med marknaden kom koleran’. Åbo Underrättelser 20.10.2016.

Ann-Catrin Östman, ’Husrum och anständighet’. Hufvudstadsbladet 31.8.2016.

Johanna Wassholm, ’Utvisad!’. Åbo Underrättelser 25.8.2016.

Johanna Wassholm, ’Här mötte jag Österlandet’. Åbo Underrättelser 7.4.2016.

Ann-Catrin Östman, ’Rädslor i rörelse’. Hufvudstadsbladet 9.3.2016.

Ann-Catrin Östman, ’De försvarslösa – ett stycke vardagshistoria’. Hufvudstadsbladet 3.2.2016.

Recensioner

Eija Stark, ’Incidental Ethnic Encounters’ [Recension av Marko Lamberg, Ulla Piela & Hanna Snellman (red.): Satunnaisesti Suomessa. Helsinki 2018]. Ethnologia Scandinavica 49, 2019. 251.

Johanna Wassholm, ’Mångbottnat och nyanserat om kvinnors tidigmoderna försörjning’ [Recension av Christine Bladh, Hennes snilles styrka. Kvinnliga grosshandlare i Stockholm och Åbo 1750–1820. Huddinge 2018 och Sofia Ling, Konsten att försörja sig. Kvinnors arbete i Stockholm 1650–1750. Stockholm 2016]. Historisk Tidskrift för Finland 104, 2019:2. 285–286.

Hanna Lindberg, ’Lösdriveriets och försvarslöshetens praktiker i 1830-talets Västmanland?’ [Recension av  Theresa Johnsson, Vårt fredliga samhälle. ’Lösdriveri’ och försvarslöshet i Sverige under 1830-talet. Uppsala 2016]. Historisk Tidskrift för Finland 101 (2016:4). 464–466.

Eija Stark & Kati Mikkola, ’Pohjoismaiden kulttuurit, historiat ja yhteiskunnat pohjoisamerikkalaisittain’ [Konferensrapport: Scandinavian Studies Conference annual Meeting (SASS), 3–5.5.2018, UCLA]. Elore 25, 2018:2.  https://doi.org/10.30666/elore.77324

Johanna Wassholm, ’Standardverk om de finska romerna i svensk översättning’ [Recension av Panu Pulma (red.), De finska romernas historia från svenska tiden till 2000-talet. SSLF 800. Helsingfors 2015]. Finsk Tidskrift 2016:7–8. 106–109.

Eija Stark, ’Kaale-identiteetin ytimessä’ [Recension av Kai Åberg, These Songs Tell about Our Life, You See. Music, Identity and Gender in Finnish Romani Music. Frankfurt am Main 2015]. Elore 23, 2016:2. https://doi.org/10.30666/elore.79274