Kontakta ÅAU Sports

Åbo Akademi, Academill
Strandgatan 2, 65100 Vasa, rum/room B430
06-324 71 61 / 050-36 77 914
astenkul@abo.fi

Oftast på plats / Mostly at the office:
En dag i veckan mellan 9-14.45 – kolla inlägg på bloggen