Hur blir jag medlem?

Medlemskap i ÅAU Sports

Du blir medlem genom att betala medlemsavgiften via ÅA:s webshop.

Grundexamensstuderande vid Åbo Akademi, Novia eller Hanken i Vasa – obs! Studerar du på Hanken – ta kontakt innan du köper medlemskap i ÅAU Sports (positiv överraskning)

Helår (september – augusti) – 55€

Höstterminen (september – december) – 35€

Vårterminen (januari – augusti)  – 40€

 

Närvaro anmäld studerande vid Novia i Jakobstad

Helår (september – augusti) – 35€

En termin – 25€

 

Personal

Helår (september – augusti) – 70€

Höstterminen (september – december) – 45€

Vårterminen (januari – augusti)  – 50€

 

Halarmärken

Du kan också köpa halarmärken via vår   webshop

   2€ – 2019-2020 ÅAU Sports första halarmärke 

  4€ – 2020-2021  ”Corona-märket”

   4€ -2021-2022   hopp om ett mer öppet samhälle