Hur blir jag medlem?

Medlemskap i ÅAU Sports

Du blir medlem genom att betala medlemsavgiften via ÅA:s webshop.

Närvaro-anmäld studerande vid Åbo Akademi, Novia eller Hanken i Vasa

Helår (september – augusti) – 40€

Höstterminen (september – december) – 25€

Vårterminen (januari – augusti)  – 30€

Du kan betala din medlemsavgift via vår webshop

Närvaro anmäld studerande vid Novia i Jakobstad

Helår (september – augusti) – 30€

En termin – 20€

Du kan betala din medlemsavgift via vår webshop

Personal

Helår (september – augusti) – 55€

Höstterminen (september – december) – 30€

Vårterminen (januari – augusti)  – 35€

Du kan betala din medlemsavgift via vår webshop

Övriga

Helår (september – augusti) – 70€

Hösttermin (september-december) – 40€

Vårterminen (januari – augusti)  – 45€

Du kan betala din medlemsavgift via vår webshop