Hur blir jag medlem?

Medlemskap i ÅAU Sports

Du blir medlem genom att betala medlemsavgiften via ÅA:s webshop.

Närvaro-anmäld studerande vid Åbo Akademi, Novia eller Hanken i Vasa – obs! Studerar du på Hanken – ta kontakt innan du köper medlemskap i ÅAU Sports (positiv överraskning)

Helår (september – augusti) – 50€

Höstterminen (september – december) – 30€

Vårterminen (januari – augusti)  – 35€

Du kan betala din medlemsavgift via vår webshop

Närvaro anmäld studerande vid Novia i Jakobstad

Helår (september – augusti) – 35€

En termin – 25€

Du kan betala din medlemsavgift via vår webshop

Personal

Helår (september – augusti) – 65€

Höstterminen (september – december) – 40€

Vårterminen (januari – augusti)  – 45€

Du kan betala din medlemsavgift via vår webshop

Halarmärken

Du kan också köpa halarmärken via vår   webshop

   2€ – 2019-2020 ÅAU Sports första halarmärke 

  4€ – 2020-2021  ”Corona-märket”

   4€ -2021-2022  med hopp om ett mer öppet samhälle